Granås , Terje Anders

Øksesmia , Arendal

www.smed-terje-granaas.no

Kontaktinformasjon

Otterslandveien 38

4849 ARENDAL

Født år: 1964

Tlf: 37034802

Mobil: 90662724

Epost: t-granaa@online.no

Hovedfag

Smedfaget

Tar oppdrag

Teknikk

Eggsmiing, Smiing

Ansatt i / eier av

Øksesmia

Ottersland

4849 ARENDAL

Tlf: 37034802

Mobil: 90662724

Epost: t-granaa@online.no

Internett: www.smed-terje-granaas.no

Produkter

  • Lafteverktøy som økser, hoggjern
  • Navarer
  • Beslag og hengsler
  • Smijernsgjenstander
  • Smijernsgjerder

Materialer

Jern

Stål

Referanser

Hemselaft (Kunde)

Stokk og Stein AS (Kunde)

Riksantikvaren (Kunde)

Arendal Snekkerverksted A Rose (Kunde)

Tilbake

For mer informasjon om håndverkeren eller andre håndverkere i faget, ta kontakt med Norsk håndverksinstitutt