logo
Norsk håndverksinstitutt / Stipendiater / Tidligere stipendiater / Hege Iren Aasdal - kurvmaker / Fagdag og handverksdemonstrasjonar på Maihaugen 12.–14. januar 2024

Fagdag og handverksdemonstrasjonar på Maihaugen 12.–14. januar 2024

I anledning den avsluttande prøven til handverksstipendiat og korgmakar Hege Aasdal vil vi samle interesserte til fagdagar, vise fram og løfte korgmakarfaget!

11. januar kl. 12.00–15.00
Avsluttande prøve for Hege Iren Aasdal og påfølgende spørsmål og diskusjon vil
gå føre seg på Maihaugen.

12. januar kl. 10.00–15.00
Fagdag på Maihaugen der forskjellige forelesarar vil fortelje om sine erfaringar
rundt handverket og legge opp til dialog om det å drive som korgmakar og
handverker, hvordan kan vi løfte kvarandre?

12. januar kl. 19.00–21.00
Informasjonsmøte i Norsk Korglag i Bryggerkjelleren på Maihaugen.
Norsk Korglag er ein nyoppstarta organinsasjon som har mål om å fremme korgmakarfaget
og ønsker alle korgmakarar og andre interesserte velkommen!

13. og 14. januar kl. 11.00–16.00
Handverksdemonstrasjon i Maihaugens besøkssenter. Her samlast fleire
spennande handverk og kunnskapsrike folk som ivrig vil dele kunnskapen til
interesserte!

I tillegg blir det lagt opp til to dagskurs, desse arrangeres av Lillehammer
Husflidslag og påmelding skjer til dei.
Utstillinga om korgtradisjonane står i foajeen 2. etg. og Hege Aasdal vil vise
rundt og demonstrere handverk der.

Arrangementet er støttet av Tradisjonshåndverk opplæringskontor og kompetansesenter

Påmeldingsfrist 5. januar 2023

PROGRAM for fagdag 12.01.2024

 

Hege i arbeid 100 x 70.jpg

Utstilling "Korgtradisjonar i Noreg"

Hege Iren Aasdal ynskjer med denne utstillinga å heidre våre korgtradisjonar og vise fram mangfaldet av korger og materialrikdommen som finst i landet. I utstillinga vil du sjå eit utval av korger og materialar.

Utstillingsperiode 15. des. 2023 - 3. mars 2024, Maihaugen, Lillehammer.