logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Utstilling "Korgtradisjonar i Noreg"

Utstilling "Korgtradisjonar i Noreg"

Hege Iren Aasdal ynskjer med denne utstillinga på Maihaugen, "Korgtradisjonar i Noreg", å heidre våre korgtradisjonar og vise fram mangfaldet av korger og materialrikdommen som finst i landet. I utstillinga vil du sjå eit utval av korger og materialar.

Hege Iren Aasdal er korgmakar med svennebrev og har hatt eit treårig stipendiat for Norsk håndverksinstitutt. Ho har dei siste 5 åra arbeida spesielt med tradisjonelle korger laga i splitta materiale.

Som stipendiat har ho jobba med å skaffe oversikt over kva korger som vart laga rundt i landet, kva materiale dei vart laga i, og å lære seg teknikkane for å kunne vidareføre dei. 

Frå gamalt var dei fleste korger som vart laga rundt om i landet fletta med splitta materiale. Ein hausta materialer lokalt, og for å gjere pinnane føyelege nok til å sette saman til korger må ein oftast dele dei. Det er eit stort mangfald av materialer som er brukt, og i denne utstillinga viser ho eit utval av korgtyper som var tradisjonelt fletta forskjellige stader i landet i forskjellige materialer. 

 

Utstillingsperiode: 15. desember 2023 - 3. mars 2024.

PROGRAM for fagdag og handverksdemonstrasjonar

 

Tægerbinding 70 x 100.jpg

Hege Iren Aasdal - kurvmaker

Stipendiat innen kurvmakerfaget 2020 - 2023

Fagdag og handverksdemonstrasjonar på Maihaugen 12.–14. januar 2024

I anledning den avsluttande prøven til handverksstipendiat og korgmakar Hege Aasdal vil vi samle interesserte til fagdagar, vise fram og løfte korgmakarfaget!