logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Ungt tradisjonshåndverk / Aktuelt / Spennende praksis for unge tradisjonshåndverkere

Spennende praksis for unge tradisjonshåndverkere

Er du en ung håndverker (18–25 år) med interesse for tradisjonshåndverk? Vil du prøve deg som museumshåndverker? Norsk håndverksinstitutt og prosjektet Ungt tradisjonshåndverk søker håndverkere til seks måneders spennende praksis på et museum. Du bør ha svennebrev/fagbrev eller være i et lærlingeforløp. 

Det er behov for mange typer håndverkere på et museum, for eksempel maler, murer, smed, tømrer, tekstilhåndverker, treskjærer, sølvsmed, båtbygger, skomaker og andre. Kanskje finner vi et prosjekt som passer nettopp deg og ditt fag? Er du interessert eller ønsker informasjon, kontakt  
 
Tidspunkt for oppstart er vår/tidlig høst. Vi forsøker i utgangspunktet å koble museer med hospitanter som bor i samme region, men du kan bli tilbudt en stilling på en annen kant av landet. 
 
Unge tømrere kan sende en åpen søknad eller søke spesifikt på to aktuelle hospitantstillinger ved Rørosmuseet eller Villa Fridheim, Buskerudmuseet. 

Søknadsfrist 1. april 2024

 

Lennart i smia.jpg

Lennart Hoffmann smedhospitant på Maihaugen. Foto, Øystein Nordås

Om Ungt tradisjonshåndverk

Med pilotprosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Norsk håndverksinstitutt å styrke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag. Ved å tilby unge i alderen 18 til 25 år en stilling som museumshåndverker i 6 måneder, innen sitt fagområde, får håndverkeren mulighet til å utvikle sine ferdigheter, og opparbeide seg erfaring. 

Kontakt oss

Norsk håndverksinstitutt
Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer

Tlf.: +47 906 38 213   

post@handverksinstituttet.no