logo

Aktuelt

Møt veskesalmaker Paul Vink på Eidsvoll bygdetun

Veskesalmaker Paul Vink er den første i Norge på 71 år som er utdannet i veskesalmakerfaget.

Fem unge tradisjonshåndverkere tar sats!

Vi har nylig takket av fem unge håndverkere som har vært hospitanter i prosjektet vårt Ungt tradisjonshåndverk. Alle fem satser på tradisjonshåndverk som yrkesvei. Kanskje nettopp du kan hjelpe dem videre i yrkeslivet.

Spennende praksis for unge tradisjonshåndverkere

Er du en ung håndverker (18–25 år) med interesse for tradisjonshåndverk? Vil du prøve deg som museumshåndverker? Norsk håndverksinstitutt og prosjektet Ungt tradisjonshåndverk søker håndverkere til seks måneders spennende praksis på et museum. Du bør ha svennebrev/fagbrev eller være i et lærlingeforløp. 

Ung smed tar sats

I august var Øystein Parelius Hatle ferdig som hospitant og museumshåndverker gjennom prosjektet vårt Ungt tradisjonshåndverk. Tre måneder seinere er den 20 år unge smeden i ferd med å etablere egen smie i Rollag. Riksantikvaren står allerede på kundelisten.  

Unge tradisjonshåndverkere – gull verdt for vertsmuseet

Follo museum har samme utfordring som museer over hele landet: mange flotte bygg å ta vare på, men få håndverkere til å gjøre jobben. Da er det gull verdt å få tildelt en ung og dyktig tømrer i seks måneder gjennom prosjektet Ungt tradisjonshåndverk.