logo

Aktuelt

Håndverksinstituttet i UNESCOs Evaluation Body

Norsk håndverksinstitutt er på det 10. komitemøtet for immateriell kulturarv i Windhoek, Namibia, valgt inn i UNESCOs Evaluation Body for fire år.

Hudskomaking i Morgedal

Hudskoprosjektet har sin bakgrunn i eit tidlegare prosjekt Norsk handverksutvikling og Norsk Skieventyr hadde saman. Prosjektet var skimaking som vart avslutta i 2008. Prosjektet har dokumentera den gamle skihandverkskunnskapen som eksistera i Morgedal og overført det praktiske handverket til yngre krefter.

Kråkesølvbroderier innen samiske klesdraktstradisjoner

Dokumentasjonsprosjektet foregikk på Kjækan skole i Kjækan, Kvænangen kommune i Troms. Her ble søm av belte med kråkesølvbroderi dokumentert, som er en gjenopptatt teknikk.

Prosjekt ljå og slåtteredskap

Vern og vedlikehold av tradisjonelle slåtteenger har fått økt fokus de senere årene. Disse er viktige for det biologiske mangfoldet, og flere truede arter er knyttet til slike områder. Som en bieffekt har også interessen for bruken av ljå økt. Selv om slåmaskinen nok har kommet for å bli er det mange bratte og utilgjengelige steder der ljåen fortsatt har en jobb å gjøre.

Våre prosjekter