logo

Aktuelt

Les aktuelle saker fra Håndverksinstituttet.

Gjestebud for håndverket

Arbeidet med et lenge etterlyst bransjenettverk ruller videre. I disse dager blir næringsdrivende håndverkere i hele landet, invitert til «gjestebud for håndverket».

Avsluttende oppgave for håndverksstipendiat Jorunn Løkvold

Den 4.9 gjennomførte duojár Jorunn Løkvold avsluttende prøve for sin stipendiatperiode hos Norsk håndverksinstitutt.

Børsemaker på Dyrsku'n i Seljord 13.-15. september

Børsemaker/håndverksstipendiat Alf Helland og en representant for Norsk håndverksinstitutt med base på Maihaugen i Lillehammer, vil bli å finne på området med smeder og andre håndverksutøvere.

Bransjenettverk for tradisjonshåndverkere

Et bransjenettverk for næringsdrivende tradisjonshåndverkere har lenge vært etterspurt. Nå har fase to i arbeidet startet.

Små fag blir store

På Den Norske Opera & Ballett blir små fag store. Det fikk deltakerne på vårseminaret 2019 - Operaen, Prøverommet og de små håndverksfagene - synlige bevis på.

Nye stipendiater fra høsten 2019

Norsk håndverksinstitutt har ansatt to nye stipendiater i tradisjonelt håndverk med oppstart september 2019.

Kopibygging av pram ved Moen i Risør.

I 2017 begynte vi å ha samtaler med prambygger i Risør-/Arendalsområdet og i 2018 startet vi opp med å bygge en pram. Prammen bygges i en hall på Moen ved Risør. Den vil være ferdig bygget medio juni 2019 og ferdig smurt i løpet av høsten.

Hans Marumsrud hedret med Urnesmedaljen

Mandag 6. mai ble Norsk håndverksinstitutts tidligere stipendiat Hans Marumsrud tildelt Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse, Urnesmedaljen.

Ny rådgiver ved Norsk håndverksinstitutt

Hilde Ekeberg er ansatt som ny rådgiver ved Norsk håndverksinstitutt. Hun skal ha et spesielt ansvar for stipendiatene i håndverk, og begynner i jobben 1. september 2019.

Tina Kjerland ansatt som prosjektleder

Tina Kjerland fra Hardanger Fartøyvernsenter er ansatt ved Norsk håndverksinstitutt som prosjektleder for prosjektet Bransjenettverk, med oppstart midten av juni 2019.