logo

Trond Oalann

Stipendiat i tradisjonell tømring, 2003-2006.

Innenfor restaurering og kulturminnevern er behovet stort for håndverkskunnskap også på et høyere utøvende nivå. Som stipendiat fikk Trond Oalann anledning til å gå i dybden i tradisjonell tømring, gjennom å få arbeide med fagpersoner og tradisjonsbærere over hele landet. I tillegg arbeidet han med ulike konstruksjoner og prøvde ut ulike teknikker som for eksempel brakjekledning på Osterøy og glepphogging i Målselv.

Som sin avsluttende oppgave kopierte og utviklet Trond den tradisjonelle nordnorske skjeltersjåen og tilpasset den til kommersiell produksjon i tre ulike størrelser. Prosjektet førte fram til en kommersiell nyutvikling av flatpakkede hvilebuer i tradisjonell byggteknikk i ulike nasjonalparkanlegg.