logo

ØYSTEIN MYHRE - SMED

Som smedstipendiat har jeg valgt å arbeide med stålsatt tradisjonsverktøy for tømrer og snekker.

Stålsatt verktøy er en svært omfattende kategori og jeg har lagt min hovedvekt på øksesmiing og navarsming. Disse to verktøy kan sees på som bærebjelker i vår bygningshistorie. Selvsagt vil jeg også arbeide med andre verktøy som naturlig følges av navar og øks. Det kan være pjål, grøypjarn, meddrag, tappjern, lokkbeitel og høvelstål. Felles for alt dette verktøy er at det er stålsatt, slik tradisjonen alltid har vært.

Med navar har jeg og har hatt navarsmeden Johannes H Fosse som læremester. Øksa har jeg arbeidet mye med de siste tjue åra og da er det flott at jeg har fått smeden Mattias Helje som veileder og sparringspartner. Mattias og jeg har utviklet et godt samarbeid der vi i fellles inspirasjon søker å forstå de bakenforliggende årsaker til at tradisjonelt smiarbeid blir som det blir. Ikke bare sjølve smiinga men alle de forhold som skaper den optimale gjenstand i smia. Det kan være det å bringe mange forskjellige temaer på bordet, bælj og luft til essa, trekull og mile, vesentlig og uvesentlig verktøy, jerrnkvaliteter i forhold til vår moderne jernkvalitet, smiehusets innredning i forhold til effektiv produksjon. Mye har jeg lært, mye kan jeg og mye mer står foran meg som forhåpenligvis vil gjøre meg til en enda bedre verktøysmed.

 

P2- portrettet  23.09.2018  Øystein Myhre

 

Med øksa som læremester

Det er i dag det skal skje. Et langt og innholdsrikt prosjekt skal avsluttes med en avsluttende prøve.

Rapport Navar

Rapport Øks

Årsrapport september 2017