logo

Mona Løkting

Stipendiat i bunadtilvirkerfaget 2008-2011.

I sin stipendiatperiode studerte Møna Løkting bunader som bygger direkte på folkedrakttradisjonen. Hun fordypet seg i snitt, tilpasning og sømteknikker brukt i ulike folkedrakter, og så på utviklingen til dagens bunader.  I stipendiatperioden besøkte Mona Løkting fagpersoner over hele landet. Gjennom disse møtene fikk hun et omfattende innblikk i drakter og ulike teknikker. Av eldre tradisjonsbærere fikk hun lære tilskjæring, søm og tilpassing. 

I stipendiatperioden utforsket Mona Løkting tradisjonelle korsettsnøreliv fra ulike områder. Disse ble kopiert og tilpasset til dagens kropper. I dette arbeidet besøkte hun ulike områder av landet, snakket med flere informanter og skaffet seg kontakter som har vært nyttige også etter endt stipendiatperiode.