Gry M. Grindbakken

Hvor kommer Trandeimsølja fra?

Publisert: 7. juli 2017

Dette ligner ikke på noe av det andre sølvet vi har - dvs. alt er relativt! Den ligner på ei bolesølje, men har likevel elementer som er så helt anderledes enn hva vi har sett på andre søljer.

Vi vet at sølja er blitt brukt i øvre Telemark og noe i Setesdalen. Den er ikke å finne andre steder i Norge. Det kan være nærligende å tenke at sølja har noe med Trondheim å gjøre - siden navnet ble uttalt «Trandeim» i Telemarksbygdene. Rikard Berge spekulerer litt over det, men konkluderer med at det ikke kan være tilfelle.

En teori er at disse søljene først ble utarbeidet av utenlandske sølvsmeder som slo seg ned i Telemark. « Den mest paalitelege telemarkske fraasegn eg kjenner i denne vegen (sylvsmedane Hallvord Vehus i Vinje og Eivind Brekke i Øyfjøll) « sitat Rikard Berge - er at det var to gullsmeder blandt skottene i Sinclair sin hær på tokt gjennom Gudbrandsdalen i august 1612. Det sies at  to av skottene slo seg ned i øvre Telemark og at en av dem var gullsmed. (Eivind Brekke som her uttaler seg er oldefar til Aslak Aabø)

Det er mye mulig at det er her, gjennom denne skotske soldaten at Trandemsølja oppstår! Og hvis vi tar i betrakning at en del av det gamle opplæringssystemet i gullsmedfaget var at svennene skulle «vandre» rundt i Europa og lære på forskjellige verksteder så er det kanskje ikke så rart at en slik «mot» også kom til Telemark. Kanskje denne skotten har hatt deler av sin opplæring i Tyskland, hvor denne typen «filigransstil» var kjent på 1500 tallet.

Personlig har jeg ennå ikke funnet noen tyske søljer med dette utseende, men jeg bygger på hva Rikard Berge uttaler. Han slår fast at trolig er de første Trandeimsøljene laget av utlendinger i Telemark. For deretter å bli tatt  opp/kopiert av andre bygdesølvsmeder - eller som Berge sier det: «So hev heime-sylvsmedar teki dei upp. Noke sylvsmedar, anten utlendingar eller bygdefolk, hev sett seg ned på Trandeim i Aamotsdal; dei arbeidde sylgjune og heldt uppe mote, og soleis kom namne». Sølja het nok ikke Tramdeimsølje fra starten av, men det kom etter ei stund ettersom de ble laget og hvor de ble mer kjent. (riktinok ikke i stor skala - kan vi tro!)  Sølvsmedene på husmannsplassen Trandeim ble kalt «trandeimane».

Ingen av de gamle Trandemsøljene er stempla.

Forklaring: ordet: mot - blir i denne sammenhengen brukt som vårt moderne ord: design.

I nyerer tid er det kun et fåtall sølvsmeder som har laget Trandeimssøljer.  Eivind Tveiten laget noen praktfulle eksemplarer i sin virketid.  I dag vet jeg at det lages Trandeimsøljer hos Gullsmed Aabø og hos Arnt Darrud.

nærbilde trandeimsølje

 
Kilder: Rikard Berge, Norsk Bondesølv,  lokalhistoriewiki.no og samtaler med Aslak Aabø og Arnt Darrud

Utforsk bloggen