Tidligere stipendiater

Oversikt over tidligere stipendiater i håndverk ved Norsk håndverksinstitutt 1995-2020.

Espen Marthinsen

Stipendiat i tørrmuring fra 2003-2006.

Mona Rognan Aarø

Stipendiat i tradisjonelt tekstilarbeid fra august 1999.

Erlend Mæhlum

Stipendiat i malerfaget fra august 1999 til og med juli 2002

Einar Borgfjord

Stipendiat i trebåtbyggerfaget fra august 1999 til april 2003.

Bjørn Olav Olesrud

Stipendiat i smedfaget 1995-1998.

Anne Louise Gjør Berg

Stipendiat i malerfaget fra mai 1995 til juni 1998.

Hans Marumsrud

Stipendiat i tradisjonell tømring 1995-1998.