logo
Norsk håndverksinstitutt / Stipendiater / Tidligere stipendiater

Tidligere stipendiater

Tidligere håndverksstipendiater ved Norsk håndverksinstitutt 1995-2022.

JORUNN LØKVOLD - DUOJÁR

Stipendiat i duodji fra 2016-2019.

GRY M. GRINDBAKKEN - FILIGRANSSØLVSMED

Stipendiat i filigran, 2015-2018

Terje Anders Granås

Stipendiat i smedfaget 2008-2011.

Tim Benjamin Davidsen

Stipendiat i urmakerfaget fra mars 2009 til mai 2012.

Mona Løkting

Stipendiat i bunadtilvirkerfaget 2008-2011.

Trond Oalann

Stipendiat i tradisjonell tømring, 2003-2006.

Espen Marthinsen

Stipendiat i tørrmuring fra 2003-2006.

Mona Rognan Aarø

Stipendiat i tradisjonelt tekstilarbeid fra august 1999.

Erlend Mæhlum

Stipendiat i malerfaget fra august 1999 til og med juli 2002

Einar Borgfjord

Stipendiat i trebåtbyggerfaget fra august 1999 til april 2003.