Øystein Myhre

Dokumentasjon 3

Publisert: 10. nov. 2019

Jeg trur det er fint om smeden sjøl dokumenterer sitt eget arbeid. Sikkert ikke så lett. Har prøvd på mange måter.

Film, lyd, tekst, tegning og gjenstand.

Jeg er så heldig at jeg har en smed som er min "handledare". Mattias Helje er en erfaren smed. Vi diskuterer alt mulig fra smia og alt annet som naturlig tilhører den. Også dokumentasjon. Og vi begge er litt sånn småforbanna noen ganger,(alle smeder er det).  Hvorfor er det alltid andre som skal fortelle oss hvordan vi skal dokumentere vårt eget arbeid. Personer som ofte  ikke har noen kunnskap om smedens arbeid.

Det er akkurat som en ekstern pålagt dokumentasjon kan være et hinder for smedens arbeid.  Det forlanges at dokumentasjonen skal gjøres på bestemte måter. Disse måtene passer svært sjelden smeden sjøl. I smedens indre ligger et brennende ønske om å være fri, fri til å ta egne valg utifra smia og egen faglig kompetanse.

Hva er så smedens eget ønske, jo, det kan i ytterste konsekvens være å gjøre akkurat  det han vil. Skjønt smeden er jo ofte underlagt samfunnets rammer og ordninger og det må han jo ofte finne seg i!!! Å være smed betyr å smi i stål og jern. smeden trivs i smia. Der hører han til. Der skjer det ting, en øks skal smiast. Jernbiten brettas, essesveisast under øyet, stålsettast i nakken, leggen smiast ut, stål og jern leggas på og avlsveisast,  øksa får sin form med hammær og tang, herdast og lynnast,  slipast og brynast, skjeftast og testast!

Og der ligger øksa ferdig med alle smedens merker på!

Der ligger dokumentasjonen.

Øksa.

Utforsk bloggen