Jorunn Lokvold

Prosjekt Duodji over grenser

Publisert: 17. sep. 2019

Prosjekt Duodji over grenser er et prosjekt som handler om utveksling av duodji kunnskap og tradisjoner mellom samene på Kola-halvøya og samene ved kysten av Lyngenfjorden. Prosjektet er støttet av Barentssekretariatet. Prosjekteiere er Sáve design Jorunn Løkvold og Norsk Håndverksinstitutt.

Gjennom prosjektet vil man oppnå former for utveksling, formidling og kunnskapsoverføringer mellom duodjiutøvere. Deltakerne bruker seg selv aktivt i sin formidling, og praktisk duodjiutøvelse er et mål i seg selv. Et tettere samarbeid vil åpne opp for kunnskapsformidling og forståelse mellom landene, som videre kan bidra til å heve status for kunst og håndverk. Å sette fokus på og fremheve ressurser, likheter og ulikheter kan bidra til å skape stolthet og vekst i egne områder.

Prosjektet har som mål er å utveksle kunnskap og skape varige samarbeidsformer og arenaer mellom utøvere innenfor duodji blant kystsamer i Nord-Troms og samer på Kola-halvøya.

Prosjektet startet med reisen til Lovozero – Lujávri (se tidligere blogginnlegg)

Nå er andre og siste del gjennomført. Denne delen handlet om å gjennomføre en workshopsuke her i Manndalen.

To duojáre, Zoja Galkina og Anna Galkina, som begge er håndverker fra Lovozero - Lujávri har vært og besøkt oss i Manndalen. De har lært oss teknikker som perlebroderi og skinnmosaikk, og vi lærte dem applikasjon med kråkesølv.

Arbeidsbordet

 

Perlebroderi. Tradisjonelt håndverk fra Kola-halvøya, Lovozero

 

Kurs i skinnsøm, skinnmosaikk

Små syvesker for reise. Ornamentet viser rein som drikker vann (øverst) og solopp/nedgang (nederst)

 

Sypung i fiskeskinn av laks

Vi hadde tre flotte kursdager med 7 deltakere, og tolken Katja hjalp til i kommunikasjonen.

Nå gjenstår rapportering av prosjektet, så er mitt stipendiatarbeid over.

Det er mulig prosjektet vil leve videre gjennom flere møter og mer utveksling av duodji over grensene.