logo

Ida Skjæveland Moi - smed

Ida Skjæveland Moi kommer fra Rogaland og er smed. Hun skal bruke sitt stipendiat til å utforske kunsten å smi navar.

 

I sin stipendperiode skal Ida jobbe med å ta vare på, og videreformidle kunnskap, ferdigheter og forståelse av tradisjonshåndverket med å tilvirke navarer, som det per i dag er svært få gjenlevende tradisjonsbærere av.

Ida har brukt det første året på å lære av tradisjonsbæreren Johannes Fosse som var en aktiv smed til tross for sin høye alder, helt til han gikk bort høsten 2023. Resten av stipendiatperioden skal Ida bruke til å søke kunnskap fra andre smeder og eldre navarer. Ida har selv også ønsker for tiden etter stipendiatperioden: - Jeg håper at jeg kan bidra til at både kunnskap og ferdigheter knyttet til navarsmiing ikke forsvinner fra vår håndverkstradisjon, og det vil gi meg muligheten til å videreformidle denne kunnskapen til andre.
 

KONTAKT:

Mail: Ida.skj.moi@gmail.com 

Telefon: +47 46 40 11 61