logo

Ida Skjæveland Moi - smed

Ida Skjæveland Moi kommer fra Rogaland og er smed. Hun skal bruke sitt stipendiat til å utforske kunsten å smi navar.

 

I sin stipendperiode skal Ida jobbe med å ta vare på, og videreformidle kunnskap, ferdigheter og forståelse av tradisjonshåndverket med å tilvirke navarer, som det per i dag er svært få gjenlevende tradisjonsbærere av.

Ida skal først og fremst lære av tradisjonsbæreren Johannes Fosse som fortsatt er en aktiv smed til tross for sin høye alder. Ingen nålevende smed kan kunsten å smi navar bedre enn akkurat ham. Johannes Fosse mener at Ida har det som skal til for å bli en god navarsmed. Ida selv har også ønsker for tiden etter stipendiatperioden: - Jeg håper at jeg kan bidra til at både kunnskap og ferdigheter knyttet til navarsmiing ikke forsvinner fra vår håndverkstradisjon, og det vil gi meg muligheten til å videreformidle denne kunnskapen til andre.

KONTAKT:

Mail: Ida.skj.moi@gmail.com 

Telefon: +47 46 40 11 61

 

 

Navarsmedens blogg