logo

Hallvard Heide - båtbygger

Hallvard Heide bor i Valsøybotn, hvor han til daglig jobber på Geitbåtmuseet som båtbygger. 

Hallvard.jpg

Han har satt seg som mål å forstå de store båtene bedre: - I tiden som stipendiat vil jeg gjøre et dypdykk i de større geitbåtene. De største geitbåtene som er bygd i nyere tid er kirkebåter som først og fremst ble rodd inne i fjordene. Endelig er det den havgående torskegarnsbåten med seil som står for tur! Prosjektet jeg ser for meg er å bygge en torskegarnsbåt (12-14 m.) med rigg og seil. Målet er å finne ut hvordan geitbåter i denne størrelsen ble bygd, og ikke minst hvordan de ble seilt, forteller Hallvard. 


Han har planen for stipendiatperioden klar: - Planen er å starte prosjektet med bygging av to testbåter for å få svar på noen viktige spørsmål knyttet til båtens egenskaper i uvær, og avslutte med omfattende prøveseiling av en fullskala Torskegarnsbåt. Hallvard har også en sentral tradisjonsbærer med på laget, nemlig Jon Bojer Godal.

KONTAKT:

Mail: Hallvard.heide@nordmore.museum.no

Telefon: +47 91 83 08 03