Berit Osmundsen

Banding.

Publisert: 21. okt. 2019

Til no har eg berre sett og målt opp ein liten åttring, og det er mykje eg er usikker på i båten eg skal bygge.

Når overbøra er på plass i båten er det på tide å sette inn underband. Det er som regel deilig å få på plass noko tverrskips avstiving i skroget slik at båten vert litt mindre "levande". Men i denne modellen er eg usikker på kvar banda skal plasserast. Eg tenkte sjølvsagt over dette då eg sette opp reiset (kjøl, lot og stamn), men no må eg ta eit endeleg valg. 

Eg må no ta ei ny vurdering av skroget og vurdere kvar banda skal stå. Eg må tenke på at skroget skal ligge riktig i sjøen når båten er i bruk. Båtbrukaren må sjølvsagt også ta si del av ansvaret med vetig lasteing av båten, men plassane der mannskapet sit og ror er satt av båtbyggaren.  Plassering av roarane må samsvare med kva bæreevne skroget har. Det kan bli eit ganske stort press nedover i framskuten då roarane er i arbeid, dette må skrogform og bandaplassering ta hensyn til.

Plasseringa av banda i modellen baserar seg no på nokre få litt uklare notet frå Harald Dalland, mi erfaring frå færingar og  oppmålingane av seksringar og ladromsbåtar eg starta med i dette prosjektet. Men her er det mykje eg må snakke med andre båtbyggarar om før eg reiser den store båten.

Modellen gir meg ikkje høve til å sjå korleis båten rører seg under roing, men eg kan i alle fall prøve ut korleis båten ligg i sjøen med mannskap og last. 

Utforsk bloggen