logo

Båtbyggerens blogg

Dette handlar om skog, sjø, nedarva kunnskap, formforståing og tradisjon.

Båten nærmer seg ferdig.

20.09.2021
No er det berre nokre delar, tilfar og småplukk som mangler før Åttringen er skrogferdig. Her følger ei lita bilderekke som viser litt av framdrifta...

Arbeidet følgjer ei raud tråd.

20.09.2021
Midtsnora er utgangspunktet for mykje av jobben med å gi båten ønska form. Det er frå snora storparten av måla til båten vert tatt, og det er...

Innved, festemidlar og arbeidsprosess.

26.03.2021
Eg har fundert på om moderne festemidlar som saum, spiker, skruar, og lim i staden for trenaglar, har ført til endringar på innveden i båtane.

Tanker kring den mystiske alnastaven.

15.03.2021
Båtbyggarar har i århundrar støtta seg til alnastaven. Den har vært, og er, både hemmeleg og mystisk, og familiane har halde måla for seg sjølve....

klinkeverktøy og klinking

01.03.2021
Eg tenkte å skrive litt om klinkeverktøy, men det er håpløst å skrive om verktøyet uten å sette det inn i arbeidsprosessen.  Verktøyet i seg sjølv...

Overbøre.

17.01.2021
Eg ligg etter med å fortelje korleis det går med åttringen. I november og desember 2020 gjekk eg meg vill i trenaglar, åretta, naglasnitt og emneved....

Trenaglar

14.01.2021
Teknikk ved nagling, produksjon av naglane, materiale, dimensjonar, bruksområd

fakta, historie og litt til.

22.10.2020
Alt heng i hop. I går i dag, og i morgon. 

Båten veks.

20.10.2020
Underbøreomfaret vert laga av tre delar på kvar side. Emna framme og bak i båten vert delvis hogget i fasong.

Botn

19.10.2020
Det er krevjande arbeid å få på plass ein botn med godt innløp og slepp, passe bæring og bæring på rett plass i båten i høve til plassering av mannskapet...