Jorunn Lokvold

Tur til et Kråkesølvuttak

Publisert: 10. okt. 2017

Jeg fikk være med på ekskursjonstur til et kråkesølvuttak her i Kåfjord. Det er mange kråkesølvårer i fjellet her, og i disse ble det sprengt huler for uttak. For noen tiår siden ble det tatt ut kråkesølv fra disse uttakene som salgsvare. Hans Olsen, som var vår lokale guide, tok oss med til et kråkesølvuttak. Torun Olsen fra Dávvi álbmogiid guovddás/Senter for nordlige folk, dokumenterte turen.

Vi har så utrolig flott natur i Gáivuona - Kåfjord

Guiden

Uttaket - hula

Stipendiaten gjør nærmere undersøker i hula

Kjentmannen i aksjon

Viktig og riktig utstyr - meisel og hammer

Tradisjonelt utstyr...

Mer moderne...

Kråkesølvet løsner i store flak 

https://youtu.be/mjO-0ZXF9H4Kra?kseølv - riebangolli

I dette uttaket fant vi lyst kråkesølv, lys glimmer - Muskovitt

men det fins også mørk glimmer Biotitt

I denne boka kan du lese mer om dette og mye annet om samisk historie og kultur: "Festskrift til Ørnulv vorren "

(Tromsø museums skrifter xxv, Universitet i Tromsø)