logo

Paul – veskesalmaker

Paul Vink er den første i Norge på 71 år som har tatt fagbrev som veskesalmaker. Nå er han hospitant på Eidsvoll bygdetun, der han har åpent verksted. 

Paul Vink hadde skinnarbeid som hobby og hadde jobbet sju år som vekter på Gardermoen da han skjønte at hobbyen kunne bli jobb. Takket være Trhå, Tradisjonshåndverk opplæringskontor, fikk han tatt svennebrev, og deler av utdanningen ble tatt i Sverige.

IMG_7142.jpg

Paul (31) er den eldste hospitanten som er ansatt i Ungt tradisjonshåndverk. Siden yrket hans er så sjelden, fikk han dispensasjon fra øvre aldersgrense på 25 år. Nå er han godt etablert med eget verksted på Eidsvoll bygdetun.

Veskesalmakeren har åpent verksted i museets åpningstider, og skal være med på å lage en utstilling om salmakeryrket og veskehistorie. Han skal også lage formidlingsopplegg for barn og ungdom, og han skal være med på å utvikle museet som håndverkertun. Vink håper å kunne etablere seg permanent på Eidsvoll bygdetun etter at hospitantperioden er over i august.