logo

Tidligere hospitanter

Øystein Hatle – smed

Smed Øystein Hatle (20) hospiterte på Maihaugen i 2023. Han er en allsidig håndverker med erfaring også fra tømrerarbeid.

Frode Jansson – garver

Frode Jansson var hospitant på Maihaugen i 2022. Han har fagbrev som garver fra 2021 og er også utdannet møbelsnekker. Nå går han på sløydlærerutdanning.  

Victoria Nor – bunadstilvirker

Victoria Nor hospiterte ved Gudbrandsdalsmusea, der hun registrerte tekstiler fra magasinet og laget utstilling om reparasjon av klær før og nå.

Eline Øinæs Eriksen – filigransølvsmed

Eline er filigransølvsmed fra Vestby i Viken. Hun hospiterte på Maihaugen der hun laget søljer som var inspirert av Sigrid Undsets sølvsamling.

Linus Olhans – tømrer

Linus Olhans er tømrer med fagbrev fra 2019.  Han hospiterte ved Glomdalsmuseet og byttet ut vanlig tømrerarbeid på moderne hus med lafting. 

Ask Sebastian Martens – smed

Ask var den aller første hospitanten som ble ansatt i Ungt tradisjonshåndverk. Takket være prosjektet fikk Ask økonomisk trygghet til å starte for seg selv. 

 

Marie Randen – maler

Marie Randen (21) skal være på Glomdalsmuseet i perioden mai til november 2023. Hun går i lære hos Løten Malerverksted, men har tatt et halvt års pause for å få praksis fra museum.