logo

Christian – smed

Christian S. Bjotveit (25) er vår første hospitant i Rogaland fylke. Han er nå i arbeid som smed på Arkeologisk museum avdeling Jernaldergården. I sommersesongen skal han i hovedsak jobbe med formidling av smedfaget og smi utendørs sammen med publikum, med tidsriktig utstyr og bekledning. 

Christian er utdannet smed med svennebrev fra Odda i 2018. Ved siden av å ha eget foretak som smed har han samlet seg allsidig arbeidserfaring med tørrmuring på domkirkeprosjektet i Stavanger og som sesongansatt ved Arkeologisk museum. Christian er aktiv i Norsk smedforening og redaktør for tidsskriftet «Smed».

I starten av hospitantperioden skal Christian være på Jernaldergården på Ullandhaug, som er en avdeling av Arkeologisk museum i Stavanger. I sommersesongen er det lagt opp til mest formidling, men fra midten av august skal Christian i hovedsak jobbe med produksjon av utstyr sammen med museets egen smed. Christian skal blant annet lage en verktøyskiste med utgangspunkt i et funn fra jernalderen.

 

Kristian smir.jpg