logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Ungt tradisjonshåndverk / Aktuelt / Unge tradisjonshåndverkere – gull verdt for vertsmuseet

Unge tradisjonshåndverkere – gull verdt for vertsmuseet

Av: Birgit Sildnes, 02.11.23

Follo museum har samme utfordring som museer over hele landet: mange flotte bygg å ta vare på, men få håndverkere til å gjøre jobben. Da er det gull verdt å få tildelt en ung og dyktig tømrer i seks måneder gjennom prosjektet Ungt tradisjonshåndverk.

Truls Erik Johnsen er avdelingsdirektør på Follo museum og veldig fornøyd med ordningen. I 2022 tok han imot den aller første hospitanten i prosjektet, smeden Ask Martens. Nå har museet fått en ny hospitant, tømreren Mathias Paulsen Sellevold (24), og driftsstaben har vokst fra to til tre medarbeidere.

Styrker rekruttering
– Det er flott å bli flere. Med over 20 bygninger så har vi et løpende etterslep, og det er alltid behov for ekstra hender, sier Truls Erik Johnsen. Men museumslederen ser prosjektet i et langt større perspektiv enn at museet får kjærkommen ekstrahjelp utenom egne budsjetter.
– Gjennom denne ordningen er vi med på sikre etterveksten av unge tradisjonshåndverkere, understreker Johnsen.

Som hospitant på et museum får unge håndverkere erfaring med hverdagen som tradisjonshåndverker i trygge omgivelser, omgitt av museumshåndverkere. For mange er det den aller første arbeidserfaringen etter svennebrevet. De får utviklet seg i eget fag, de får mengdetrening og et kollegialt og faglig nettverk. Målet med prosjektet er å gjøre det enklere for unge håndverkere å velge tradisjonshåndverk som yrkesvei. 

 

Mathias og Truls.jpg

 

Alle kan søke
Store og små museer som har gode håndverksrelaterte prosjekter, kan søke om å få tildelt en hospitant innen ulike håndverksfag. Unge håndverkere (18–25 år) kan også melde seg som søkere. Foruten tømrere har prosjektet hittil engasjert en bunadstilvirker, garver, filigransølvsmed, møbeltapetserer, tørrmurer, flere malere og smeder, til sammen 15 stykker. Dersom museet ikke har egen kompetanse til faglig oppfølging, kan museet få midler til en ekstern veileder. 

Follo museum søkte om å få en tømrer til arbeidet med å gjenoppføre Taraldrud – et gårdstun som ble flyttet da politiet skulle etablere sitt nye nasjonale beredskapssenter i Follo. Tømreren Mathias er heldig og får med seg innspurten på det fem år lange restaureringsarbeidet og åpningen i februar. 

Berikelse
Avdelingsdirektør Truls Erik Johnsen ser på det som en berikelse å få være vertsmuseum gjennom Ungt tradisjonshåndverk.
– Ikke bare får vi gjort mer, men det er også en berikelse for arbeidsmiljøet å få inn nye krefter utenfra, en ung person som ser ting med et nytt blikk og kommer inn med ny kompetanse. Det har vi godt av i en liten organisasjon.

Til vanlig er Mathias museumshåndverker på Sverresborg i Trondheim. Nå har han tatt permisjon for å få faglig påfyll på et annet museum i en annen landsdel. Med Akershus bygningsvernsenter som nærmeste nabo, får han også deltatt på en rekke kurs. Det er midt i blinken for en ung håndverker som er genuint opptatt av håndverket sitt og ønsker å lære mest mulig om alt mulig. Han får også et par ukers utplassering hos Byggmester Nerli, slik at han får kjennskap til tradisjonshåndverk i private bedrifter.

Løpende søknadsfrist
Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, og det skal vare ut 2025. Søknadsfristen er løpende. Søknader håndteres av Norsk håndverksinstitutt, som har arbeidsgiveransvaret for hospitantene. Erfaringene med prosjektet så langt er svært positive, og Håndverksinstituttet arbeider for å få til en permanent ordning etter 2025. 

Vertsmuseer 2022–2023
MiA avdeling Follo museum, Maihaugen, Museene Arven avdeling Stiklestad, Gudbrandsdalsmusea avdeling Ullinsvin, Norsk Folkemuseum, Museumssenteret i Hordaland avdeling Lyngheisenteret, Sør-Troms museum, Midt-Troms museum, Anno museum avdeling Glomdalsmuseet, MiA avdeling Linderud gård. 

Ungt tradisjonshåndverk

Prosjektet Ungt tradisjonshåndverk er en spennende mulighet som både unge håndverkere og museer over hele landet bør se nærmere på. Unge håndverkere kan få tilbud om verdifull praksis, mens museer kan få tilført ekstra arbeidskraft i seks måneder. Målet med prosjektet er å få flere unge til å satse på tradisjonelle håndverksfag.