logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Museumsbutikker som salgskanal for tradisjonshåndverk / Rapport fra prosjektet Tradisjonshåndverk i museumsbutikker

Rapport fra prosjektet Tradisjonshåndverk i museumsbutikker

Av: Kjetil Storeheier Norheim

På Løfte håndverket 3. november 2021 ble resultatene fra prosjektet Tradisjonshåndverk i museumsbutikker presentert. Norsk håndverksinstitutt publiserer her rapporten fra prosjektet.

I arbeidet med å etablere et bransjenettverk for tradisjonshåndverkere i 2020 kom det fram at mange håndverkere etterlyser flere salgskanaler for sine produkter. Temaet ble løftet fram på høstseminaret til Løfte håndverket 4. november 2020, med flere vinklinger på hvordan tradisjonshåndverket kan fremmes i ulike kanaler. En av vinklingene som ble presentert, var bedret tilgang til museumsbutikkene som arena for formidling og salg av tradisjonshåndverk. På bakgrunn av signalene fra bransjenettverk-prosjektet og temaene som ble løftet fram på høstseminaret i Løfte håndverket 2020 tok Norsk håndverksinstitutt initiativ til et pilotprosjekt som har som mål å etablere et sett med anbefalinger for hvordan man kan få mer tradisjonshåndverk inn i museumsbutikkene. 


Prosjektet startet opp i februar 2021, og arbeidsgruppa har bestått av representanter fra Museene i Akershus (MiA), Tradisjonshåndverk opplæringskontor (TrHå), Valdresmusea, Norsk Maritimt Museum, Rørosmuseet og møbelprodusenten Vestre, tradisjonshåndverkere og representanter fra Norsk håndverksinstitutt. 


Prosjektet er definert som en pilot, og i tråd med dette ønsker man å høste erfaringer med de anbefalingene som er gjort i en reell driftsfase. Dette erfaringsarbeidet startet med en bred invitasjon til tradisjonshåndverkere i juni 2021, og arbeidet med å høste erfaringer fortsetter i 2022. Det tar tid å bygge systemer, rutiner og nettverk, og full effekt av tiltakene vil man kanskje ikke se før om et par år. Det er fortsatt mulig for interesserte håndverkere å kontakte bedriftene i pilotprosjektet for et mulig samarbeid.


Rapporten som ble framlagt 3. november beskriver det rammeverket arbeidsgruppa har blitt enige om, og som nå er under utprøving. Erfaringer som gjøres i driftsfasen vil kunne avdekke behov for å gjøre enkelte justeringer i anbefalingene på sikt. Et eventuelt oppdatert sett med anbefalinger vil i tilfelle publiseres på Norsk håndverksinstitutts nettsider. 
Anbefalinger og retningslinjer gitt i rapporten kan fritt brukes av bedrifter utenfor pilotprosjektet i egen drift. 
Spørsmål om prosjektet og rapporten kan rettes til Kjetil Storeheier Norheim.