Smed for en dag - den kulturelle skolesekken

Å formidle tradisjonelt håndverk er en viktig del av virksomheten til Håndverksinstituttet sin tidligere smedstipendiat Terje Granås.

Arenaen for dette er den kulturelle skolesekken. Håndverksinstituttet bidrar med støtte i forhold til utstyr og utvikling av undervisningsopplegget.

Smed for en dag  er kjørt i Telemark, Rogaland og Vest-Agder, både på ungdomsskoler og i videregående skoler.

 

 

 

Ca 1250 ildraker er blitt produsert på 50 dager i den kulturelle skolesekken.

 

Terje Anders Granås

Stipendiat i smedfaget 2008-2011.