logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Nye hospitanter i sving over hele landet

Nye hospitanter i sving over hele landet

Av: Birgit Sildnes, 22.06.2023

Lennart Hoffmann (23) har nettopp avlagt svenneprøve hos Svensson Smie i Løten, gjennom opplæringskontoret Trhå i MiA. Vi gratulerer så mye, og gleder oss til å få den unge smeden som hospitant i prosjektet vårt Ungt tradisjonshåndverk i juli. Også på Glomdalsmuseet og Lyngheisenteret har vi nye hospitanter i sving i sommer.

Prosjektet Ungt tradisjonshåndverk skyter fart. Det begynte som et regionalt prosjekt på Østlandet i 2021, men er nå blitt landsomfattende etter at Sparebankstiftelsen DNB økte sin støtte. I mai fikk vi vår første hospitant på Vestlandet, og i august blir Midt-Troms Museum det første vertsmuseet i Nord-Norge.
 

Ola Svensson og Lennart Hoffmann.jpg

Ola Svensson og Lennart Hoffmann. Foto, Tradisjonshåndverk
MiA.

To smeder på Maihaugen
Lennart Hoffmann er påtroppende hospitant og starter 10. juli i seks måneders praksis på Maihaugen. Han stiller med et helt ferskt svennebrev, men også med mye og variert erfaring fra Norge og Tyskland. Ifølge opplæringskontoret Tradisjonshåndverk i MiA var svenneprøven svært bra gjennomført, til høyeste karakter. Gjennom sommeren skal Lennart jobbe i Gaukstadsmia på Maihaugen sammen med Øystein P. Hatle, som avslutter sin hospitantperiode i august. De som er på besøk på Maihaugen i sommer, vil altså få oppleve noe så sjeldent som to unge smeder i arbeid i smia. 

 

Daniel Vabø.jpg

Daniel Vabø. Foto, Håndverksinstituttet

Første i vest
Tørrmurer Daniel Vabø (25) ble den første hospitanten vår på Vestlandet da han i mai begynte å jobbe ved Museumssenteret i Hordaland, avdeling Lyngheisenteret på Lygra. Der lager Daniel flotte konstruksjoner av naturstein uten bruk av bindemiddel. Dette er en urgammel, bærekraftig tradisjon som Daniel har lært hos de fremste i Norge på tørrmuring, Haakon Aase og Berit Bruvik.

 

 

 

 

2305 Marie Randen 2.jpg

Marie Randen. Foto, Henrik Josefsson.

Maler Marie
På Glomdalsmuseet har Marie Randen (21) begynt som maler under kyndig veiledning av malermester Anne Louise Gjør. Marie går til vanlig i lære hos malermester Skancke på Hamar, men har fått lov av lærebedriften til å ta et halvt års pause for å få verdifull praksis fra museum.

 

 

 

 

 

Bli vertsmuseum
Både unge håndverkere (18 til 25 år) og museer kan søke om å få bli med i prosjektet. Mens håndverkerne får praksis og nettverk, så får museene både en ekstra håndverker og en ung formidler. De fleste stillingene for i år er besatt, men det vil komme nye sjanser i 2024 og 2025. Det er en fordel å være tidlig ute med å melde sin interesse, slik at vi kan bruke god tid til å finne museer og håndverkere som passer for hverandre. Norsk håndverksinstitutt har arbeidsgiveransvar for hospitanten, mens vertsmuseet følger opp de unge håndverkerne i det daglige gjennom den seks måneder lange hospiteringsperioden.

Søk om å bli vertsmuseum
 

Ungt tradisjonshåndverk

Med pilotprosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Norsk håndverksinstitutt å styrke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag. Ved å tilby unge i alderen 18 til 25 år en stilling som museumshåndverker i 6 måneder, innen sitt fagområde, får håndverkeren mulighet til å utvikle sine ferdigheter, og opparbeide seg erfaring.