logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Ungt tradisjonshåndverk

Ungt tradisjonshåndverk

Av: Christine Sundbø

Med pilotprosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Norsk håndverksinstitutt å styrke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag. Ved å tilby unge i alderen 18 til 25 år en stilling som museumshåndverker i 6 måneder, innen sitt fagområde, får håndverkeren mulighet til å utvikle sine ferdigheter, og opparbeide seg erfaring. 

 

Både Glomdalsmuseet, Follo museum og Maihaugen har prosjekter med mur. Restaurering av grunnmur, tradisjonell tørrmuring av trapper eller  bro for å nevne noen. 


Håndverkeren følges opp av et fagmiljø ved museet og får et sosialt nettverk de kan dra nytte av videre i sin yrkeskarriere. Prosjektet er i så måte tredelt. Håndverkeren får jobbe med konkrete oppgaver og problemstillinger ved museet eller i et verksted, og museet får tilgang til en ressurs som bidrar til at flere prosjekter kan planlegges og gjennomføres. På et overordnet plan styrkes kulturminnevernet gjennom å tilrettelegge for et karrierevalg innen tradisjonelle håndverksfag. Vi ønsker å løfte frem handlingsbåren kunnskap som immateriell kulturarv, og mener at museet er en god arena for å formidle nettopp dette til et bredere publikum. Smeden gir liv til smia, tømreren skaper liv på tunet og tekstilarbeideren skaper liv i vevstua. Håndverk på museum er en god anledning for museet til å skape liv og røre i sine verksteder og på sine bygninger. Ved å vise frem handlingsbåren kunnskap/immateriell kulturarv til et bredere publikum kan vi skape engasjement for håndverkstradisjoner og skape forståelse for verdien av å videreføre slik kunnskap. Ingen fag er for små, vi ønsker å rekruttere tømrer så vel som garver, sølvsmed og smed for å nevne noen. 

 

Garver Sofie Kleppe (t.h.) og lærling Frode Jansson i verkstedet ULU i Vågå. Frode skal i 2022 jobbe som garver ved Maihaugen i 6 måneder og skape liv i Håndverkskvartalet.  

 

I løpet av 3 år vil vi utlyse 15 stillinger, og første utlysning kommer allerede 15. desember 2021. Vi legger til rette for at hospiteringsoppholdet kan tilpasses annen lærling- eller studieplass. En viktig oppgave blir å finne rette håndverker til rette museum.

Spørsmål?
Henvendelser og spørsmål kan rettes til prosjektkoordinator Christine Sundbø ved Norsk håndverksinstitutt. christine.sundbo@handverksinstituttet.no  mobil 92 25 36 47 
 

Kursdeltaker Anna Harstad 18 år, lærling hos TG tradisjonshåndverk instrueres av håndverker og formidler Hans Andreas Lien i tradisjonell stavkonstruksjon. Foto: Fortidsminneforeningen


Bidragsyterne
For prosjekter er Sparebankstiftelsen DNB, nasjonalt og lokalt, samt Viken fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune. Hjerleid handverksskole på Dovre og Trhå, opplæringskontor og kompetansesenter i Akershus hjelper til med rekruttering. Og Akershus bygningsvernsenter med rådgivning. Blant museene som er med i oppstarten er Stiftelsen Lillehammer museum, ved Maihaugen, Anno museum, ved Glomdalsmuseet, MiA museene i Akershus ved Follo museum, samt Gudbrandsdalsmuseet. Museene har flere spennende prosjekter og ser frem til å komme i gang.

 

Sommeren 2021 kunne smed Mikkel Skaug holde liv i Gaukstadsmia på Maihaugen som en del av museets formidlingstilbud. Det hamres og freses til glede for alle besøkende. Foto: Maihaugen.

Hospitanter

Presentasjon av hospitantene og deres arbeid.

Kurs for Unge tradisjonshåndverkere på Karusbakken

7. - 9. september var det duket for kurs i tradisjonelle håndverksteknikker på Karusbakken i Vågå.

Praksis for unge innen tradisjonelle håndverksfag

Er du en håndverker under 25 år og har ambisjoner om en yrkesvei innen tradisjonelle håndverksfag? Ser du for deg å jobbe på et museum? Da er Ungt tradisjonshåndverk et spennende prosjekt for deg.