logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Ungt tradisjonshåndverk

Ungt tradisjonshåndverk

Av: Christine Sundbø, 30.11. 2022

Med pilotprosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Norsk håndverksinstitutt å styrke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag. Ved å tilby unge i alderen 18 til 25 år en stilling som museumshåndverker i 6 måneder, innen sitt fagområde, får håndverkeren mulighet til å utvikle sine ferdigheter, og opparbeide seg erfaring. 

 

SAM_5221.jpg

Ask Sebastian Martens har svennebrev som smed
og har jobbet med ulike oppgaver på Follo museum
i 6mnd. For Ask går veien videre med studier innen
kulturminneforvaltning, og han driver sitt eget foretak
som tar imot oppdrag fra kunder. 

På museet følges håndverkeren opp av et faglig miljø og inngår i den daglige driften av museet med alle de ulike oppgavene og utfordringene det medfører. De får et sosialt og kollegialt nettverk de kan dra nytte av videre i sin yrkeskarriere. I tillegg til kollegaer på museet, følges håndverkeren opp av en ekstern veileder som kan bistå og tilføye erfaring fra andre aspekter ved hverdagen som tradisjonshåndverker, eksempelvis prise jobber, og møte kunder. 

 

 

 

 

 

 

Eline.jpg

Eline Øinæs Eriksen er filigransølvsmed, hun har
verksted på Maihaugen hvor hun jobber med
å lage søljer basert på Sigrid Undsets smykkesamling.
Søljene fås kjøpt i museumsbutikken på Maihaugen
og på Bjerkebæk.

Prosjektet ønsker å løfte frem håndverk og immateriell kulturarv som kunnskap, kultur og yrke og mener at museet er en god arena for å formidle nettopp dette til et bredere publikum. Smeden gir liv til smia, tømreren skaper liv på tunet og tekstilarbeideren skaper liv i vevstua. Håndverk på museum er en god anledning for museet til å formidle tradisjonelle håndverksfag og skape engasjement for og opplevelse av håndverk som fremtidsrettet og del av en bærekraftig utvikling. 


Prosjektet er i så måte tredelt. Håndverkeren får jobbe med konkrete oppgaver og problemstillinger, og museet får en ekstra ressurs i 6 md. På et overordnet plan styrkes kulturminnevernet gjennom å tilrettelegge for et karrierevalg innen tradisjonelle håndverksfag.

 

 

 

 

Løftes til nasjonalt nivå
Hovedbidragsyter for prosjektet er Sparebankstiftelsen DNB og i den første fasen har vi kun konsentrert oss om østlandsområdet, som er nedslagsfeltet til Sparebankstiftelsen. Men fra januar 2023 løftes prosjektet til nasjonalt nivå. Da blir det mulig for alle museer, store og små, å søke om å få en ung håndverker i 6 md. Museer med et godt håndverksrelatert prosjekt kan sende en beskrivelse og fremdriftsplan til prosjektkoordinator Christine Sundbø, som følger opp og jobber for å finne rette håndverker til rett museum. 
 

Ved Glomdalsmuseet i Elverum, har tømrer Linus Olhans jobbet med å  oppføre flere museumsbygninger som måtte vike da museet skulle få nytt magasin. Han har jobbet tett sammen med tradisjonshåndverker Henrik Josefsson. Linus driver nå eget firma og leier seg ut til prosjekter. 

 

Spørsmål?
Henvendelser og spørsmål kan rettes til prosjektkoordinator Christine Sundbø ved Norsk håndverksinstitutt. christine.sundbo@handverksinstituttet.no  mobil 92 25 36 47 
 

Frode.jpg

Frode Jansson er utdannet naturgaver. Han har jobbet i 6 mnd. på Maihaugen og sørget for at årestua  på friluftsmuseet har fått en skjågrind til ljore. Som hospitant på museet er en av oppgavene å formidle faget sitt til besøkende. I arbeidet sitt med naturgarving har Frode stått mye ute. Han har flere tønner fylt med ulike baser, huder og skinn i diverse størrelser i sitt pop-up garveri og han forteller gjerne om prosesser, materiale, historie og verktøy til glede for nysgjerrige museumsgjester


Bidragsyterne
Bidragsyterne For prosjekter er Sparebankstiftelsen DNB, nasjonalt og lokalt, samt Viken fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune. Hjerleid handverksskole på Dovre og Trhå, opplæringskontor og kompetansesenter i Akershus hjelper til med rekruttering. Og Akershus bygningsvernsenter med rådgivning. Blant museene som er med i oppstarten er Stiftelsen Lillehammer museum, ved Maihaugen, Anno museum, ved Glomdalsmuseet, MiA museene i Akershus ved Follo museum, samt Gudbrandsdalsmuseet. Museene har flere spennende prosjekter og ser frem til å komme i gang.

 

Karusbakken.jpg

I samarbeid med Fortidsminneforeningen arrangerte Norsk håndverksinstitutt et 3 dagers kurs i tradisjonell tørrmuring og laft på Karusbakken i Vågå. I løpet av kurset ble hospitantene godt kjent med hverandre, de fikk kjennskap til andre fag og tradisjonelle håndverksteknikker under kyndig veiledning fra tørrmurer Berit Bruvik og tradisjonshåndverker Audun Eken. 

Ledig praksisplass for båtbygger og tømrer

Vi har to ledige hospitantstillinger for en ung tømrer/snekker og en båtbygger. Øvre aldersgrense er 25 år, men det er mulig å søke om dispensasjon fra aldersgrensen.

Ny storsatsing på Ungt tradisjonshåndverk

Sparebankstiftelsen DNB har innvilget full tildeling på Norsk håndverksinstitutt sin søknad om å utvide prosjektet Ungt tradisjonshåndverk. Det vil si 5,4 millioner. Dette kommer i tillegg til de 3,5 millionene vi fikk til prosjektet i fjor, slik at vi nå har mottatt nær 9 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB til dette prosjektet. Tildelingen er en del av stiftelsens satsing «Håndverksløftet».

Kurs for Unge tradisjonshåndverkere på Karusbakken

7. - 9. september var det duket for kurs i tradisjonelle håndverksteknikker på Karusbakken i Vågå.