logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Ungt tradisjonshåndverk

Ungt tradisjonshåndverk

Av: Christine Sundbø

Med pilotprosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Norsk håndverksinstitutt å styrke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag. Ved å tilby unge i alderen 18 til 25 år en stilling som museumshåndverker i 6 måneder, innen sitt fagområde, får håndverkeren mulighet til å utvikle sine ferdigheter, og opparbeide seg erfaring. 

 

Både Glomdalsmuseet, Follo museum og Maihaugen har prosjekter med mur. Restaurering av grunnmur, tradisjonell tørrmuring av trapper eller  bro for å nevne noen. 


Håndverkeren følges opp av et fagmiljø ved museet og får et sosialt nettverk de kan dra nytte av videre i sin yrkeskarriere. Prosjektet er i så måte tredelt. Håndverkeren får jobbe med konkrete oppgaver og problemstillinger ved museet eller i et verksted, og museet får tilgang til en ressurs som bidrar til at flere prosjekter kan planlegges og gjennomføres. På et overordnet plan styrkes kulturminnevernet gjennom å tilrettelegge for et karrierevalg innen tradisjonelle håndverksfag. Vi ønsker å løfte frem handlingsbåren kunnskap som immateriell kulturarv, og mener at museet er en god arena for å formidle nettopp dette til et bredere publikum. Smeden gir liv til smia, tømreren skaper liv på tunet og tekstilarbeideren skaper liv i vevstua. Håndverk på museum er en god anledning for museet til å skape liv og røre i sine verksteder og på sine bygninger. Ved å vise frem handlingsbåren kunnskap/immateriell kulturarv til et bredere publikum kan vi skape engasjement for håndverkstradisjoner og skape forståelse for verdien av å videreføre slik kunnskap. Ingen fag er for små, vi ønsker å rekruttere tømrer så vel som garver, sølvsmed og smed for å nevne noen. 

 

Garver Sofie Kleppe (t.h.) og lærling Frode Jansson i verkstedet ULU i Vågå. Frode skal i 2022 jobbe som garver ved Maihaugen i 6 måneder og skape liv i Håndverkskvartalet.  

 

I løpet av 3 år vil vi utlyse 15 stillinger, og første utlysning kommer allerede 15. desember 2021. Vi legger til rette for at hospiteringsoppholdet kan tilpasses annen lærling- eller studieplass. En viktig oppgave blir å finne rette håndverker til rette museum.

Spørsmål?
Henvendelser og spørsmål kan rettes til prosjektkoordinator Christine Sundbø ved Norsk håndverksinstitutt. christine.sundbo@handverksinstituttet.no  mobil 92 25 36 47 
 

Kursdeltaker Anna Harstad 18 år, lærling hos TG tradisjonshåndverk instrueres av håndverker og formidler Hans Andreas Lien i tradisjonell stavkonstruksjon. Foto: Fortidsminneforeningen


Bidragsyterne
For prosjekter er Sparebankstiftelsen DNB, nasjonalt og lokalt, samt Viken fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune. Hjerleid handverksskole på Dovre og Trhå, opplæringskontor og kompetansesenter i Akershus hjelper til med rekruttering. Og Akershus bygningsvernsenter med rådgivning. Blant museene som er med i oppstarten er Stiftelsen Lillehammer museum, ved Maihaugen, Anno museum, ved Glomdalsmuseet, MiA museene i Akershus ved Follo museum, samt Gudbrandsdalsmuseet. Museene har flere spennende prosjekter og ser frem til å komme i gang.

 

Sommeren 2021 kunne smed Mikkel Skaug holde liv i Gaukstadsmia på Maihaugen som en del av museets formidlingstilbud. Det hamres og freses til glede for alle besøkende. Foto: Maihaugen.

Opplæringsarenaer:

 

 

Follo museum

 

Glomdalsmuseet

 

Gudbransdalsmuseet

 

Maihaugen

 

 

 

Praksis for unge innen tradisjonelle håndverksfag

Er du en håndverker under 25 år og har ambisjoner om en yrkesvei innen tradisjonelle håndverksfag? Ser du for deg å jobbe på et museum? Da er Ungt tradisjonshåndverk et spennende prosjekt for deg.

Garver

Garverfaget er et gammelt håndverk i Norge, og garverne nevnes blant håndverkerne i Magnus Lagabøtes bylov for Bergen i 1276. Faget ble innført i Bergen Borgerbok i 1567 under navnet skinnbereder og hadde da sitt eget håndverkerlaug. Tradisjonelt ble garving utført på gården og da særlig på gårder med god tilgang til rennende vann.