logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Nyansatt medarbeider

Nyansatt medarbeider

Birgit Sildnes er ansatt som prosjektkoordinator i prosjektet “Ungt tradisjonshåndverk” til utgangen av 2025. 

Birgit S.jpg

Prosjektet har pågått siden 2021, med Christine Sundbø som prosjektkoordinator. Hun får nå Sildnes som kollega etter at Sparebankstiftelsen DNB valgte å øke sin prosjektstøtte, og prosjektperioden kunne utvides fra tre til fem år. Mens Sundbø har museumsfaglig bakgrunn, så har Sildnes sin bakgrunn fra journalistikk og kommunikasjon. 
 
Gjennom prosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Norsk håndverksinstitutt å styrke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag. 
I prosjektperioden får inntil 30 unge håndverkere muligheten til å utvikle sin faglige kompetanse ved å jobbe som museumshåndverker i seks måneder. 

Ungt tradisjonshåndverk

Med pilotprosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Norsk håndverksinstitutt å styrke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag. Ved å tilby unge i alderen 18 til 25 år en stilling som museumshåndverker i 6 måneder, innen sitt fagområde, får håndverkeren mulighet til å utvikle sine ferdigheter, og opparbeide seg erfaring.