logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Nå er de første unge tradisjonshåndverkerne på plass

Nå er de første unge tradisjonshåndverkerne på plass

Prosjektet Ungt Tradisjonshåndverk har fått en god start på 2022. Fristen for å søke 6 mnd. arbeidspraksis ved et museum gikk ut 15. januar og vi har fått inn flere gode kandidater, både gutter og jenter.

 

Smed
Først ut til å starte læreperioden er 20 år gamle Ask Sebastian Martens. Han er smed, og skal skape liv og røre i smia på Follo museum i månedene fremover. Ask kjenner smia og museet godt,  og han  vil jobbe med å reparere bygningsdeler på friluftsmuseet, produsere gjenstander for museumsbutikken og lage verktøy til smia.

 

 

 

Garver
Den andre som er klar for arbeid gjennom prosjektet Ungt tradisjonshåndverk er garver Frode Jansson. Han tok svennebrevet sitt rett før jul, og har planer om å etablere seg som garver i Lillehammer området. Han skal jobbe på Maihaugen med reparasjon og produksjon av gjenstander i skinn. Både Ask og Frode vil formidle faget sitt til besøkende på museet gjennom flere ulike arrangementer. 
 

Ungt tradisjonshåndverk

Med pilotprosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Norsk håndverksinstitutt å styrke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag. Ved å tilby unge i alderen 18 til 25 år en stilling som museumshåndverker i 6 måneder, innen sitt fagområde, får håndverkeren mulighet til å utvikle sine ferdigheter, og opparbeide seg erfaring.