logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Ledig stilling: Prosjektkoordinator ved Norsk håndverksinstitutt

Ledig stilling: Prosjektkoordinator ved Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt søker gjennom prosjektet «Ungt tradisjonshåndverk» prosjektkoordinator i 50% stilling. Engasjementet varer til 31.12.25.

Gjennom prosjektet ønsker Norsk håndverksinstitutt å tilby utviklingsarenaer for unge, lovende tradisjonshåndverkere, bidra til økt rekruttering av tradisjonshåndverkere og synliggjøre tradisjonshåndverk ut til publikum, spesielt barn og unge.
 

Søknadsfrist er 1. februar 2023.

Stillingsannonse

 

Karusbakken.jpg

Ungt tradisjonshåndverk

Med pilotprosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Norsk håndverksinstitutt å styrke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag. Ved å tilby unge i alderen 18 til 25 år en stilling som museumshåndverker i 6 måneder, innen sitt fagområde, får håndverkeren mulighet til å utvikle sine ferdigheter, og opparbeide seg erfaring.