logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Ledig praksisplass for båtbygger og tømrer

Ledig praksisplass for båtbygger og tømrer

Vi har to ledige hospitantstillinger for en ung tømrer/snekker og en båtbygger. Øvre aldersgrense er 25 år, men det er mulig å søke om dispensasjon fra aldersgrensen.

Gjennom prosjektet Ungt tradisjonshåndverk kobler vi unge håndverkere som trenger praksis med museer som trenger håndverkere. Museet får tilført ekstra arbeidskraft, mens håndverkerne får seks måneders arbeidserfaring og et faglig og sosialt nettverk. 

Hospitanten bør ha svennebrev eller være i et lærlingeløp. Dette er en fin mulighet til å få med seg en verdifull og allsidig erfaring, både som håndverker og som museumsformidler.   

De fleste stillingene for 2023 er besatt, men vi søker fortsatt etter en båtbygger til Midt-Troms museum og en tømrer/snekker til MiST Rørosmuseet.

Midt-Troms museum skal bygge en kopi av Dividalsbåten, og de skal sette i stand fembøringen Marcus Thrane. MiST Rørosmuseet søker en håndverker som skal være med å sette i stand Rørosmuseets kulturhistoriske bygninger og bygninger etter Røros kobberverk.

Er du interessert eller ønsker informasjon, kontakt:

Birgit Sildnes tlf. 91 83 14 97 eller Christine Sundbø tlf. 92 25 36 47

 

Hjerleid 2 breddeformat.jpg

Ungt tradisjonshåndverk

Med pilotprosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Norsk håndverksinstitutt å styrke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag. Ved å tilby unge i alderen 18 til 25 år en stilling som museumshåndverker i 6 måneder, innen sitt fagområde, får håndverkeren mulighet til å utvikle sine ferdigheter, og opparbeide seg erfaring.