Hans Marumsrud hedret med Urnesmedaljen

Av: Eivind Falk

Mandag 6. mai ble Norsk håndverksinstitutts tidligere stipendiat Hans Marumsrud tildelt Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse, Urnesmedaljen.

Medaljen er foreningens høyeste hedersbevisning og tildeles for innsats for foreningen, samt for arbeid med vern av kulturminner. Medaljen ble overrakt av Margrethe Stang, styreleder i Fortidsminneforeningen. Tilstede ved overrekkelsen var også leder for Norsk håndverksinstitutt, Eivind Falk, som begrunner tildelingen slik:

Hans Marumsrud var en av de første håndverksstipendiatene ved Norsk håndverksinstitutt. Hans var stipendiat i tradisjonell tømring i årene 1995-1998, og således en pioner i arbeidet med å utvikle håndverkskunnskap på et høyere utøvende nivå.

Hans Marumsrud er tildelt Urnesmedaljen. Foto: Hanne Bergseth

 

I stipendiatperioden fordypet tradisjonstømrer Hans Marumsrud seg spesielt i arbeidsteknikker, verktøy og materialkvaliteter brukt i Norge før 1350. Blant annet fikk han anledning til å undersøke teknikker som spretteteljing og Findalslaft nærmere.

Et annet tema han valgte å arbeide med var restaureringsprinsipper, og bruken av dem. I stipendiatperioden hadde han faglige veiledere og mentorer som på ulike vis bidro til å løfte kunnskapen. Stipendiatperioden ga anledning til å arbeide med ulike tradisjonsbærere og hente kunnskap som fremdeles var levende. Ikke minst var det én tradisjonsbærer som kunne mye innenfor verktøybruk, lafting og arbeidsteknikker som var spesielt viktig for utviklingen. Gjennom hele stipendiatperioden var det den praktiske tilnærmingen som var avgjørende, og kunnskapsutvikling muliggjort gjennom praktisk arbeid og utprøving av glemte teknikker fra tidligere tider.

Etter endt stipendiatperiode arbeidet han videre med prosjekter som for eksempel rekonstruksjonen av Audunarstova på Island, der han hadde en ledende rolle. Han er også, så langt meg bekjent, den første håndverkeren som er godkjent som UNESCO-ekspert i forbindelse med at han i årene 2007-2015 sammen med undertegnede virket som rådgiver, deltok på feltarbeid og arrangerte workshops i Georgia, Kaukasus. Det var nettopp takket være Hans’ innsikt at vi oppdaget spretteteljing som en levende tradisjon i Georgia.

Hans Marumsrud har spilt en avgjørende rolle i Riksantikvarens Middelalderprosjekt og senere i Stavkirkeprogrammet. Han har i sitt virke delt kunnskap og innsikt på mange ulike arenaer, enten det er gjennom prosjektene til Håndverksinstituttet, ved høyskoler og universiteter, gjennom Stavkirkeprogrammet, på Island, eller på landsbygda i Georgia. Hans har gjennom hele sitt virke vist en helt spesiell evne til å søke, og formidle kunnskap. Han er ikke redd for å stille spørsmål ved vedtatte sannheter, og har bidratt til mye ny kunnskap på feltet. Burde all denne kompetansen kvalifisert til professortittel?

 

Fra venstre: Instituttleder ved Håndverksinstituttet, Eivind Falk, restaureringstømrer Hans Marumsrud, og styreleder Margrethe C. Stang i Fortidsminneforeningen. Foto: Lars Erik Haugen, Fortidsminneforeningen.

Hans Marumsrud

Stipendiat i tradisjonell tømring 1995-1998.