Hans Marumsrud

Stipendiat i tradisjonell tømring 1995-1998.

I stipendiatperioden fordypet tradisjonstømrer Hans Marumsrud seg spesielt i arbeidsteknikker, verktøy og materialkvaliteter brukt i Norge før 1350. Blant annet fikk han anledning til å undersøke teknikker som spretteteljing og Findalslaft nærmere.

Et annet tema han valgte å arbeide med var restaureringsprinsipper, og bruken av dem. I stipendiatperioden hadde han faglige veiledere og mentorer som på ulike vis bidro til å løfte kunnskapen. I stipendiatperioden  arbeidet Marumsrud med ulike tradisjonsbærere og hentet kunnskap som fremdeles var levende. Det var spesielt en tradisjonsbærer som kunne mye innenfor verktøybruk, lafting og arbeidsteknikker som var viktig for utviklingen. Gjennom hele stipendiatperioden var det den praktiske tilnærmingen som var avgjørende, og kunnskapsutvikling muliggjort gjennom praktisk arbeid og utprøving av glemte teknikker fra tidligere tider.

Som avslutningsoppgave ble det laftet en kopi av et bur. På buret ble det brukt Findalslaft med skjult kinning og alle stokkene ble formet til med spretteteljing.

Buret står idag i Bygningshistorisk park på Dovre.