logo

Meld deg inn i Creo!

Av: Einar Stamnes

Anbefaling fra interimsstyret

Anbefalingen fra interimsstyret for ny bransjeorganisering er at tradisjonshåndverkere melder seg inn i Creo-forbundet for kunst og kultur. Dette betyr at Creo blir bransjeorganisasjonen for tradisjonshåndverkere i Norge.

Samtidig ønsker man å videreføre arbeidet til de eksisterende interesseorganisasjoner og styrke samarbeidet om felles saker, gjennom felles fora som Løfte håndverket.

MELD  DEG INN I  CREO HER 

 


Presentasjon av Creo

Under Løfte håndverket den 3. november presenterte Creo seg og hva de kan tilby tradisjonshåndverkere som nye medlemmer av organisasjonen. Creo har laget en brosjyre om hvordan de jobber for medlemmenes interesser og hvilke fordeler de kan tilby.  

 


Creo har tilrettelagt nye innmeldinger i en faglig sammenslutning: tradisjonshåndverkerne. Hva er så tradisjonshåndverk?  Det inkluderer dem som definerer seg som tradisjonshåndverkere, både de som jobber innenfor de små håndverksfagene, og de som jobber med tradisjonelle byggfag og restaurering.

Bakgrunn: bransjeorganisering og interimsstyrets arbeid
Tradisjonshåndverket er et mangfoldig felt og det som stadig kommer fram i fora som Løfte håndverket er at det lønner seg å stå sammen om viktige saker. Det har blitt arbeidet lenge med å få til en felles bransjeorganisering for tradisjonshåndverkere. Arbeidet har resultert i en omfattende rapport og arbeidet har blitt videreført av et interimsstyre for næringsdrivende tradisjonshåndverkere, som har bestått av Siri Sveen Haaland, bunadstilvirker, Ellen Larsson, glassblåser, Haakon Aase, tørrmurer, Tore Granmo, murer og Bård Bjørndalseter, treskjærer. Einar Stamnes fra Norsk håndverksinstitutt har vært sekretær og koordinator for gruppa. Arbeidet med rapport for bransjeorganisering og videre arbeid i interimsstyret, med møter og dialog med Creo, har vist at Creo kan tilby viktige tjenester som supplerer og utfyller det de nåværende interesseorganisasjonene kan tilby. Interimsstyret for ny bransjeorganisering har i lengre tid hatt dialog med Creo for å tilrettelegge vilkårene for tradisjonshåndverkere i Creo.