logo

Erlend Mæhlum

Stipendiat i malerfaget fra august 1999 til og med juli 2002

I løpet av stipendiatperioden valgte Erlend Mæhlum å fordype seg innenfor tradisjonelle bindemidler, pigmenter og eldre teknikker.

Erlend gjorde kartleggingsoppgaver, både ved besøk hos informanter og ved dypdykk i tidligere brukte resepter. Gjennom sitt arbeid erfarte han også at det ikke bare var fra håndverkerne innen faget, men også fra de som skulle bruke sluttproduktet, at undersøkelser og informasjon var viktig.

Han tok for seg hovedgruppene av malinger så som; tranmalinger, tjæremalinger, linoljemalinger og komposisjonsmalinger. Han testet påføringsegenskaper ved strykbarhet, dekkevne og viskositet, forbruk og tørketid. Han hadde et ønske om at resultatene fra arbeidet hans skulle ha en overføringsverdi i pedagogisk sammenheng.

Som avslutningsoppgave valgte han vestvendte yttervegger på en del av «Låven» ved Bygningshistorisk park på Dovre. Her ble det brukt forskjellige komposisjonsmalinger. Låvebygningen var, og er, et pedagogisk møtested for håndverkere for å utveksle erfaringer.