logo

Einar Borgfjord

Stipendiat i trebåtbyggerfaget fra august 1999 til april 2003.

Einar Borgfjord valgte åpne robåter som tilnærming til trebåtbyggerfaget allerede i starten av stipendiatperioden. Båter som både tilhører kystkulturen så vel som innlandsbåter.

Einar bygde sine båter i hovedsak ut fra tradisjonelle mål, men for å få med flere data om originalbåter overført til kopi av båter, lagde han seg et eget måleskjema med supplerende mål og målepunkt. Dette ga bredere bakgrunnsmateriale til båtene han bygde.

Stipendiaten startet med å bygge Åfjordsbåter som til en viss grad er tufta på Geitbåten. Han var med å bygge «Visunden» - en såkalt vikingbåt. Når det gjelder kjennskapen til innlandsbåter er det viktig å nevne «Båt-Iva båten» fra Vågå som han bygde en kopi av, «Stampåsbåten» fra Selbu og bygging av nyere lystringer i tradisjon fra Trøndelag.

Som avslutningsoppgave valgte stipendiaten å bygge en 6 roms Geitbåt. Denne ble bygd som en kopi av en kirkebåt fra Sunndal som i dag står på Nordmøre museum. Det ble også bygd ei vogge for denne originalbåten som en del av det avsluttende arbeide.