logo

Bjørn Olav Olesrud

Stipendiat i smedfaget 1995-1998.

Bjørn Olav føyer seg inn i rekken av tradisjonen med dyktige eggsmeder fra Tinn. Han var stipendiat samtidig med tømrer Hans Marumsrud, og de to hadde et tett samarbeid i perioden, der Hans fikk anledning til å prøve ut og gi tilbakemelding på, verktøyet Bjørn Olav smidde. I stipendiatperioden fikk han anledning til å fordype seg i å smi høvelstål, stuking av jern, herding og anløping, eldre nøkler, fjærer til låser og raftekroker. Bjørn Olav besøkte en rekke viktige tradisjonsbærere i perioden, og reiste over hele landet. Spesielt fikk han anledning til å lære av ulike smeder og tradisjonsbærere i Telemark. I ressursgruppa som ble opprettet for stipendiaten deltok de fremste smedene i landet. I perioden brente han også kullmile, slik at han var sjølforsynt med kull til egen smiing. Ved siden av eggverktøy smidde Bjørn Olav mye for Riksantikvaren i perioden, blant annet spiker og raftekroker.