logo

Avsluttende oppgave del I

Håndverksstipendiat Bent Erik Myrvoll arbeider med sin avsluttende oppgave. Første del av oppgaven ble utført  på Smedstua, Maihaugen.

Smedstua ble fargesatt med pigmenter han har hentet ut på Rindebakken i Telemark, disse jordpigmentene ble dannet under forrige istid. Kalken er Verdalskalk som han har brent og lesket i stipendiatperioden og lagret i 1 1/2 år for bruk i denne oppgaven.
Bent Erik la på maling i en avansert freskoteknikk for å presse fargepigmentene maksimalt. Dette blir en symbiose der håndverk og kunst forenes. Han vil at veggen på Smedstua skal oppleves som et kunstverk.