logo

Anne Louise Gjør Berg

Stipendiat i malerfaget fra mai 1995 til juni 1998.

I løpet av stipendiatperioden fordypet Anne Louise Gjør Berg seg i restaurering og rekonstruksjon av eldre dekorer og teknikker innen malerfaget.

Arbeidet og oppgavene hun valgte som sin hovedretning i stipendiatperioden, tilegnet hun seg gjennom oppdrag og hospiteringer ved kjemilaboratorier, museer og tekniske konservatorer, moderne dekorasjonsmalere, skiltmaling og ved egne studier i arkitekturhistorie og annen faglig litteratur.

Hun tilegnet seg antikvarisk tankegang og samarbeidsmetoder, undersøkelsesteknikker og dokumentasjon.

Som avslutningsoppgave valgte stipendiaten den ene stuen på Aasengården på Røros som skulle restaureres/tilbakeføres til klassisismen omkring 1830. Arbeidet besto i flatemaleri, tillaging og brekking av farge, frihåndsdekorasjoner og ådring.