Sissel Wathne

 Spor efter håndens værk. Foto fra Sverresborg, Trøndelag Folkemuseums keramiske samling. Genstand: "Bolle fra keramikkverkstedet hos Aunes Keramikk. Vigdis Denstadli var siste driver og la ned driften i 2010. Diam. 13, h. 6,4."

Keramiske overflader

Publisert: 24. jan. 2017

Dette projekt handler om keramiske brugsting. Et studie med fordybelse i visuelle og taktile håndværksværdier i skærv og overflade.

I dag er størstedelen af keramisk produktion i Skandinavien flyttet til udlandet, og mange virksomheder der kørte en håndværksproduktion af funktionel keramik i Norden er lukket. En samfundsstruktur der sætter fokus på vækst og økonomi har ført til en effektivisering, der opfordrer til at satse på ’ånden’ i stedet for ’hånden’. Dette medfører et hierarki hvor akademikeren står højere end håndværkeren, og hvor ide og design er hævet over udførelse og produktion. 

Men hvad er en god ide, hvis den ikke kan føres ud i livet? Hvilken kundskab og hvilke værdier er det vi mister ved overgivelsen til industriel og maskinel masseproduktion i udlandet? Og vigtigst, hvad er det håndværket kan, som moderne teknologi ikke kan genskabe? Hvilke værdier besidder keramisk håndværk? 

Disse tanker er drivkraften bag det keramiske arbejde jeg ønsker at gennemføre som stipendiat på Norsk Håndverksinstitutt. Med en langsomt stigende international efterspørgsel på nordisk håndværk og en søgen efter kvalitetsrige produkter med nære værdier, mener jeg at der ligger et stort potentiale for positiv udvikling af nordisk håndværk og lokalproduktion. Og jeg glæder mig over at være en del af dette!

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, Trønderkeramikk

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum. Genstand: "Skaal av keramikk. Skålen har hank og en liten skjenketut. Den er brunglassert med grønn og gul deko utvendig i form av en bord med annenhver blad og stjernemotiv. Diam. 15, h. 7,5."

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, Trønderkeramikk

Dybde, liv, niveauer og lag. Skål fra Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum.

De norske museers skattekamre rummer fantastiske eksempler på gamle keramiske brugsting med betydningsbærende håndværksværdier. Fine og enkle håndlavede genstande med personlighed og fortællende spor efter håndens arbejde. Det i øjenfaldende for mig som keramiker, er den store materialerigdom og særegenhed, som ses mere sjældent i industrielt masseproducerede genstande. De gamle brugsting besidder signifikante og sansbare overflader med lag, dybde og liv, skabt med traditionelle håndværksteknikker inden for begitning, glasering og keramiske brændinger.

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, Trønderkeramikk

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum. Genstand: "Fiskefat i grovkrus, sirkelrundt med to motstående runde hanker. I bunnen av fatet 13 sirkelrunde hull. Fatet er gulglassert innvendig med innbrente små brune prikker. Utvendig brunt og under den ene hanken innrisset BC Moses1847. Diam. 31, h. 6."

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, Trønderkeramikk

Spor efter hånd og værktøj, særegen, sanselig. Fiskefat fra Sverresborg, Trønder Folkemuseum.

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, Trønderkeramikk

Materialeskift og "urenheder". Fiskefat fra Sverresborg, Trønder Folkemuseum.

Netop disse håndværksteknikker brænder jeg for at bevare og være med til at udvikle, og jeg ønsker at anvende den treårige stipendiatperiode til at udforske og dygtiggøre mig i disse. Mit projekt vil omhandle udvikling og lokal håndværksproduktion af keramiske brugsting i mit værksted på Røros. I dette arbejde vil jeg specialisere mig i visuelle og taktile håndværksværdier i skærv og overflade med fordybelse i traditionelle og nye teknikker inden for keramiske overflader. Jeg vil tilegne mig større materialekundskab ved læring og testning af nordiske keramiske råmaterialer, samt udforske glasur- og brændings-kemi med afprøvning og udvikling af historiske og nyere opskrifter. Der findes f.eks. en særlig dybde i de gamle blyglasure, som jeg vil forsøge at genskabe med brug af vor tids råmaterialer. 

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, Trønderkeramikk

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum. Genstand: "Lysestake av keramikk, grønn glasur. Skålformet rund fot med lyspipe i midten. Diam. 8, h. 6."

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, Trønderkeramikk

Retning, bevægelse og materialerigdom. Lysestage fra Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, Trønderkeramikk

Fortælling og "det uperfekte". Lysestage fra Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum.

Målsætningen med projektet er at videreføre og udvikle disse kundskaber og værdier til nutidig keramisk håndværksproduktion i Norge. Mit arbejdet vil udmunde i en ny serie brugsting, skabt med udgangspunkt i traditionelle norske håndværkstraditioner. Gennem research- og inspirationsarbejde ved museumsbesøg og feltarbejde hos keramikere og pottemagere i Norge, vil jeg belyse fundne keramiske håndværksværdier. 

I mit arbejde ønsker jeg at skabe samarbejde, sparring og dialog med jer kollegaer der ude, der har samme interesse og passion for det keramiske håndværk. Fagligt som tværfagligt, håndværkere som akademikere! Jeg vil her på bloggen dele mine opdagelser, tanker, forsøg og resultater, samt den viden og de spørgsmål som opstår i mit arbejde med håndværksværdier og keramiske overflader. 

Har du spørgsmål, feedback, eller har du bare lyst til at dele en tanke, så er du mere end velkommen til at kontakte mig på: sisselwathne@gmail.com

Dette bliver fantastisk fint!

Utforsk bloggen