Båtbyggerens blogg

Dette handlar om skog, sjø, nedarva kunnskap, formforståing og tradisjon.

Berit Osmundsen

Når det går i surr.

Publisert: 7. des. 2018

Eg har i stort sett brukt dagene til å måle opp båtar, sjå på båtar og studere måla eg har fått  med meg heim. Fantastisk lærerikt og gøy, men det kan fort bli mange tal i hovudet og kaoset lurer i krokene. Det varierer også mykje kor lett det er å få målt opp båtane.

Berit Osmundsen

Gamalt og nytt.

Publisert: 23. nov. 2018

Tida som har gått sidan sist blogginnlegg har eg brukt til å måle opp båtar. Eg har også jobba ein del med å komme i kontakt med personar som eig, eller disponerer båtar eg vil måle opp. 

Berit Osmundsen

Oppmåling av båtar

Publisert: 4. nov. 2018

For tida konsentrerer eg meg om å måle opp båtar. Eg vil skaffe meg så godt grunnlag som mogleg for å forstå "byggesystemet / måla" til båtane. Ikkje alle båtar er like greie å få målt opp.

Berit Osmundsen

Mål og meining 2

Publisert: 21. okt. 2018

No er eg snart klar til å komme ordentlig igang med å måle opp båtar. Første test av måleskissene mine. Føles bra!

Berit Osmundsen

Mål og meining

Publisert: 29. sep. 2018

Alnastavane gir svært begrensa informasjon om båtane. Det er likevel viktig å vite kva teikna på alnastaven tyder og kvar måla høyrer til på båten.

Berit Osmundsen

Eik til kjøl.

Publisert: 20. sep. 2018

På delar av vestlandet er det lang tradisjon for å legge eik som skal bli til kjøl, lot og stamn, samt keipar, i sjøen. Emna skal helst ligge i sjøen nokre år. Dette tar spenningar or emna så dei ikkje sprekk eller vrir sund båten. Difor er det på høg tid å få tak i kjølemne til åttringen no, før vinteren set inn. 

Berit Osmundsen

Finne furu til båt.

Publisert: 15. sep. 2018

Ut å finne furu, ho skal fara langt. Bartre blir til båtar, båra bærer fram.

Æring, færing seksring, åttring kan det bli. Ladromsbåten bærer, last og lønn og liv.

To hundre år i skogen, to hundre år før hugst. Så hundre år på havet, med fiske, fangst og frakt.

Fine, friske furu, skal fara fritt fram. Heimehøyrande på havet, før ilden endar alt.

Berit Osmundsen

Sauetalg

Publisert: 13. sep. 2018

Rensing og utkoking av sauetalg til smøring og impregnering av treverk i båtar.

Berit Osmundsen

Forarbeid til skoging.

Publisert: 11. sep. 2018

Før eg kan gå i skogen og blinke tømmer må eg vite kva eg skal sjå etter. Difor har eg sett på eit par ladromsbåtar og grovmålt bredder på emna eg må hugge i vinter.

Utforsk bloggen