Båtbyggerens blogg

Dette handlar om skog, sjø, nedarva kunnskap, formforståing og tradisjon.

Berit Osmundsen

Ny dag

Publisert: 23. aug. 2019

Siden sist blogginnlegg har eg jobba med å samle trådene for å komme nærare den båten eg skal bygge. Eg baserar meg på oppmålingane mine, kunnskapen og erfaringa mi frå dei mindre båtane og notat frå Harald Dalland og andre båtbyggarar.

Berit Osmundsen

Halsabord

Publisert: 23. apr. 2019

Sjølv om eg ikkje heilt veit korleis denne åttringen skal bli må eg hugge halsane ( namn på bordet framme og bak over kjølrenna/kjølen) til båten allerede no. Det er fordi eg tenker å starte bygginga av båten i september/oktober, og emna som vart tatt ut av skogen i vinter må ned i dimensjon for å tåle tørking og lagring til byggestart. Med det varme, fine vårværet vi har er det travelt med å få borda ferdig før dei vert øydelagd.

Berit Osmundsen

Ingen konstruktør.

Publisert: 23. apr. 2019

Dei gamle båttypane er bygd utan at nokon konstruktør har jobba ved teiknebordet. I stede har båtbrukaren hatt behov og ønsker for korleis båten skal fungere, og båtbyggaren har brukt sin kunnskap for å svare på behova og ønska til båtbrukaren. Det har vært ulike behov, begrensingar og høve til å skape form på dei ulike plassane båtane har blitt bygd og brukt. Slik har båtane utvikla seg.

Berit Osmundsen

På sagen

Publisert: 8. apr. 2019

Etter at båtstokker (tømmer til båtbord) og emne til innved (røtter og greiner) er tatt ut av skogen må det sagast, barkast og stablast..... før den skumle "vårheso" kjem...........

Berit Osmundsen

Rotgraving

Publisert: 2. mars 2019

Innvedemne (spantemateriale) kan ein finne både i toppen og i rota på trea. Det trengst ofte begge deler i ein båt. Veden frå rota er mykje meir stabil, lettare å vurdere og sterkare ett toppved, difor kan det ofte lønne seg å bruke tid på å grave ut rotemne.

Berit Osmundsen

Studietur til Mariehamn, Åland

Publisert: 18. feb. 2019

Det er ikkje all verdens mange personar i norden som jobbar med bygging av tradisjonelle, sua trebåtar. Då vert det desto viktigare å få dela tankar og kunnskap med dei som finnast. Difor har eg vært ein tur til Mariehamn på Åland for å hente kunnskap og inspirasjon. Der jobbar det ein gjeng med bygging av ei Ålandsk segeljakt.

Berit Osmundsen

Skogsarbeid.

Publisert: 5. feb. 2019

No har vær og føre spelt på lag med oss i 1 1/2 veke. Oselvarverkstaden har fått ut båtstokker for kring eit års produksjon, og eg har fått nesten det eg treng til åttringen. Furua på på bilda i dette innlegget har småskjella og lys bark, det viser oss at treet har mjuk og fjøral ved. Det er grunnlaget for å kunne bygge mjuke, fjørale og lette båtar. Treet er 260 år gamalt og godt og vel modent til båtbygging.

Berit Osmundsen

13 1/2 alen

Publisert: 29. jan. 2019

Sist veke var eg på ei øy på sørlandet som heiter Bragdøya. Der fekk eg lov til å måle opp denne interessante oselvaren på drøye 13 1/2 alen. Storleiken er som for ein litt liten åttring, men banda/spanta er truleg plassert med tanke på konkurransesegling.

Berit Osmundsen

Brugdebåt

Publisert: 11. jan. 2019

Denne brugdebåten er ein oselvar ladromsbåt som er spesialbygd til brugdefiske. Det er mykje mogleg at desse båtane har hatt oselvaråttringen som utgongspunkt for skapet (forma) dei har fått. Det intense brugdefiske på hordalandskysten pågjekk i ein knapp hundreårsperiode frå 1760 til 1850, etter 1850 var brugda vekke herifrå. Dei siste tiåra var det også berre ganske små individ å finne.

Berit Osmundsen

Får vi skogavær i år ?

Publisert: 8. jan. 2019

No er eit nytt år starta og det nærmar seg tid for skogsarbeid. Det gjekk med fleire dagar i 2018 for å leite fram skog med rett kvalitet og tre som er modne. Men no er trea blinka og det er berre å vente og håpe på godt skogavær. Vi treng god frost for å få ut nokre av trea, og hittil denne vinteren har vi for det meste hatt temperaturar rundt 0 til +6-7 grader.

Utforsk bloggen