Båtbyggerens blogg

Dette handlar om skog, sjø, nedarva kunnskap, formforståing og tradisjon.

Berit Osmundsen

Ein liten detalj

Publisert: 22. okt. 2019

Kanet på båten er ein liten "trekant" forma frå stamnemnet, den står der ripebordet landar på stamnen. Over kanet står stamntoppen. Dei gamle båtane er bygd med kane, men denne detaljen har med tida blitt rasjonalisert vekk. Min læremeistar Harald Dalland lærte ikkje å bygge med kane.

Berit Osmundsen

Banding.

Publisert: 21. okt. 2019

Til no har eg berre sett og målt opp ein liten åttring, og det er mykje eg er usikker på i båten eg skal bygge.

Berit Osmundsen

Mølleren.

Publisert: 1. okt. 2019

Eg har leita mykje etter store båtar å måle opp for åttringsprosjektet mitt, og det har vært lite å finne. Men eg hadde eit bilde tatt i 1992 av Arne Høyland som viser noko som ser ut som ein åttring. Etter iherdig innsats frå Atle Ove Martinussen fann vi ut kvar båten ligg no og kven eigaren er. 

Berit Osmundsen

Underbøre.

Publisert: 9. sep. 2019

No har eg jobba med tredje omfar og båten byrjar å ta form. 

Berit Osmundsen

Nye halsar og botn.

Publisert: 31. aug. 2019

Denne veka har eg jobba med nye halsar. Eg har fått botn i båten og hatt eit givande besøk av fiskar og båtbyggar Nils Olav Solbakken. Han har bygd både større og mindre båtar, både oselvarar og nærliggande tradisjonsbåtar. Vi fekk snakka om skapet (forma) på halsane og kjølrenna. Han hadde også med seg nokre spanande båtdelar frå ein gamal seksæring på 12 1/2 båtalen.

Berit Osmundsen

Halsane.

Publisert: 24. aug. 2019

No er kjølrenna fast og ferdig skutt og det er på tide å få på plass halsane. Toppbiltet viser snitt frå midten av ymse oselvarar. Eg har teikna dei opp for å prøve å sjå system i rotet.

Berit Osmundsen

Ny dag

Publisert: 23. aug. 2019

Siden sist blogginnlegg har eg jobba med å samle trådene for å komme nærare den båten eg skal bygge. Eg baserar meg på oppmålingane mine, kunnskapen og erfaringa mi frå dei mindre båtane og notat frå Harald Dalland og andre båtbyggarar.

Berit Osmundsen

Halsabord

Publisert: 23. apr. 2019

Sjølv om eg ikkje heilt veit korleis denne åttringen skal bli må eg hugge halsane ( namn på bordet framme og bak over kjølrenna/kjølen) til båten allerede no. Det er fordi eg tenker å starte bygginga av båten i september/oktober, og emna som vart tatt ut av skogen i vinter må ned i dimensjon for å tåle tørking og lagring til byggestart. Med det varme, fine vårværet vi har er det travelt med å få borda ferdig før dei vert øydelagd.

Berit Osmundsen

Ingen konstruktør.

Publisert: 23. apr. 2019

Dei gamle båttypane er bygd utan at nokon konstruktør har jobba ved teiknebordet. I stede har båtbrukaren hatt behov og ønsker for korleis båten skal fungere, og båtbyggaren har brukt sin kunnskap for å svare på behova og ønska til båtbrukaren. Det har vært ulike behov, begrensingar og høve til å skape form på dei ulike plassane båtane har blitt bygd og brukt. Slik har båtane utvikla seg.

Berit Osmundsen

På sagen

Publisert: 8. apr. 2019

Etter at båtstokker (tømmer til båtbord) og emne til innved (røtter og greiner) er tatt ut av skogen må det sagast, barkast og stablast..... før den skumle "vårheso" kjem...........

Utforsk bloggen