Båtbyggerens blogg

Dette handlar om skog, sjø, nedarva kunnskap, formforståing og tradisjon.

Berit Osmundsen

Innved, festemidlar og arbeidsprosess.

Publisert: 27. mars 2021

Eg har fundert på om moderne festemidlar som saum, spiker, skruar, og lim i staden for trenaglar, har ført til endringar på innveden i båtane.

Berit Osmundsen

Tanker kring den mystiske alnastaven.

Publisert: 16. mars 2021

Båtbyggarar har i århundrar støtta seg til alnastaven. Den har vært, og er, både hemmeleg og mystisk, og familiane har halde måla for seg sjølve. Båtbyggarar her i distriktet (Bjørnafjorden) likte ikkje å få augnatjuvar inn i naustet eller verkstaden. Om besøkande vart for lang i blikket, og såg ut til å leite etter alnastavane vart dei gjerne hivne på dør.

Berit Osmundsen

klinkeverktøy og klinking

Publisert: 2. mars 2021

Eg tenkte å skrive litt om klinkeverktøy, men det er håpløst å skrive om verktøyet uten å sette det inn i arbeidsprosessen.  Verktøyet i seg sjølv er kanskje ikkje særs spennande eller finurlig, og det kjem i fleire variantar, men arbeidet er likevel ikkje "rett fram" og tankelaust.

Berit Osmundsen

Overbøre.

Publisert: 18. jan. 2021

Eg ligg etter med å fortelje korleis det går med åttringen. I november og desember 2020 gjekk eg meg vill i trenaglar, åretta, naglasnitt og emneved. Eg grov meg heldigvis ned i tide, snakka med erfarne trenaglefolk, tok hensyn til emneved og lokale tilhøve, samt tilpassa arbeidet etter evne og forhold. Eg jobba for å skaffe meg nødvendig utstyr for å hjelpe meg sjølv og andre, samt å finne trygge vegval. Omsider kome eg ut i ope terreng, og trur no eg har ei viss forståing for trenaglane til båten slik at eg er klar til å jobbe vidare.

Berit Osmundsen

Trenaglar

Publisert: 15. jan. 2021

Teknikk ved nagling, produksjon av naglane, materiale, dimensjonar, bruksområd

Berit Osmundsen

fakta, historie og litt til.

Publisert: 23. okt. 2020

Alt heng i hop. I går i dag, og i morgon. 

Berit Osmundsen

Båten veks.

Publisert: 21. okt. 2020

Underbøreomfaret vert laga av tre delar på kvar side. Emna framme og bak i båten vert delvis hogget i fasong.

Berit Osmundsen

Botn

Publisert: 20. okt. 2020

Det er krevjande arbeid å få på plass ein botn med godt innløp og slepp, passe bæring og bæring på rett plass i båten i høve til plassering av mannskapet og last. 

Berit Osmundsen

Mølleren.

Publisert: 1. okt. 2019

Eg har leita mykje etter store båtar å måle opp for åttringsprosjektet mitt, og det har vært lite å finne. Men eg har vært så heldig å få opplysningar og bilder frå Arne Høyland av ein båt som ser ut til å kunne være ein åttring. Dette er ein båt som vart registrert under "Båt og sjøbruksregistreringa i Voss" i 1999. Der var det også registrert opplysningar om eigar.  Her hadde eg ein flott tråd å følge :) . Desverre var det ikkje så enkelt å koma i kontakt med noværande eigar som eg håpa. Etter iherdig innsats frå Atle Ove Martinussen, fann vi likevel ut kvar båten ligg og fekk kontakt med eigaren. 

Berit Osmundsen

Kjølrenna

Publisert: 25. mai 2020

Eg har endeleg fått satt igang med båtbygginga etter to månader med heimeskule for ungane. Emna til kjølrenna har stått laust på kjølen heile denne tida, og berre venta på å bli sikta inn og tilpassa.

No har eg satt kjølrenna og skote rundt omfaret.

Eg har undra ein del over korleis skytinga og legget på kjølrenna må være for å legge grunnlag for  ein høveleg botn.

Kan hende det vert litt repetisjon i dette blogginlegget, det trengst ofte for å komme igang igjen :)

Utforsk bloggen