Bent Erik Myrvoll

Utstilling AHO, fargens materialitet og egenart

Publisert: 1. nov. 2018

Who is afraid of red and blue
Le Corbusier's colour keyboards replayed er Mette Loranges tittel på utstillingen som jeg har deltatt på i prosjektgalleriet ved Arkitekthøyskolen i Oslo. 

Mette Loranges viser sitt fargeforkningsarbeid med utgangspunkt i Le Corbusier's personlige fargeprosjekt, kalt Salubra I og Salubra II .

 

På denne utstillingen viser jeg mitt arbeide med brenning av naturlige fargepigmenter. Arbeidene viser kalkmalingsteknikkens uante muligheter for å oppnå den rene farges uttrykk. Mål med arbeidene er å vise fargens/pigmentenes egenart og fysiske taktilitet.

 

Les ogå min rapport om:

Rå pigment

Utforsk bloggen