Lenker

Mange informasjonskilder om fagopplæring er søkbare på internett:

Vilbli 
Utdanning.no
Pedlex 
Opplæringslova 
Kunnskapsdepartementet
Utdanningsdirektoratet
NAV
Lånekassen 
 

Internettadresser til opplæringskontorer innen små håndverksfag:

Kulturringen i Akershus 
Opplæringskontoret for små håndverksfag fag 
Faglige råd, fylkeskommunene m.fl. har egne internettsider.

KONTAKT SSV

Inger Smedsrud

Tlf. 995 04 225