logo

Søk om å bli vertsmuseum

Prosjektet Ungt tradisjonshåndverk søker å styrke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag gjennom å tilby unge håndverkere mellom 18 og 25 år å hospitere ved et museum i 6 måneder.

Det er Norsk håndverksinstitutt som har arbeidsgiveransvaret, museet sørger for daglig oppfølging og inkludering i museets hverdag, og tilrettelegger for verksted og verktøy etter behov. Målet med prosjektet er å gi unge håndverkere mengdetrening innen sitt fagområde, gi dem et sosialt og kollegialt fellesskap, samt formidle kunnskap om tradisjonelle håndverksteknikker til besøkende på museet.
 
Ved behov kan prosjektet bistå museet med ekstern veileder.

Har museet arbeidsoppgaver som kan bidra til kunnskapsoverføring og faglig utvikling for en ung håndverker, fyll ut søknadsskjemaet under og send inn.
Det er løpende søknadsfrist og oppstart for hospiteringsoppholdet planlegges i samarbeid mellom hospitanten, museet og Norsk håndverksinstitutt. 

Norsk håndverksinstitutt søker unge håndverkere gjennom sitt nettverk, dersom museet har kjennskap til en ung lokal håndverker som kunne tenke seg å være hospitant, så meld gjerne fra til prosjektkoordinator Christine Sundbø

Kandidater blir blir valgt av museet i samarbeid med Håndverksinstituttet.

Søknadsskjema

Fields