logo

Bidragsytere

Sparebankstiftelsen DNB er hovedbidragsyter til prosjektet Ungt tradisjonshåndverk. I utgangspunktet var det et pilotprosjekt for østlandsområdet, men seinere er ordningen utvidet til å gjelde museer og unge håndverkere over hele landet. Sparebankstiftelsen DNB har støttet prosjektet med nær 9 millioner kroner. Tildelingen er en del av stiftelsens satsing «Håndverksløftet», som har som mål å fremme statusen på håndverksfag og bevisstgjøre folk på verdien av tradisjonshåndverk.

Innlandet og Viken fylkeskommune har også bidratt med støtte til prosjektet, som skal pågå ut 2025. Norsk håndverksinstitutt arbeider for at ordningen med hospitantstillinger på museum for unge håndverkere skal bli permanent.