logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Ledige stillinger / Ledig vikariat som rådgiver

Ledig vikariat som rådgiver

Norsk håndverksinstitutt har ledig vikariat i perioden 15.08.2024 - 15.03.2025 da vår faste rådgiver skal ut i svangerskapspermisjon.

 Stillingens oppgaver er først og fremst knyttet til oppfølging av vår treårige stipendiatordning for tradisjonshåndverkere. Ordningen skal gi tradisjonshåndverkere mulighet til å drive praktisk fordypning, forskning og formidling innenfor eget håndverk. Håndverksinstituttet har per i dag 6 stipendiater med prosjekter innenfor ulike håndverk som holder til over hele landet. Målet er å gi dyktige håndverkere mulighet for å utvikle egen kunnskap på et høyt utøvende nivå gjennom:

  • Egenutvikling gjennom praksis, utprøving og refleksjon
  • Kontakt med tradisjonsbærere
  • Material- og verktøyforståelse
  • Gjenstandsanalyse

Det kreves administrativ kompetanse, ryddighet og evne til å følge opp hver enkelt stipendiat gjennom faglig veiledning og personalmessig oppfølging.  Arbeidssted er Maihaugen Lillehammer.  Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Søknadsfrist 15. april 2024.

 

 

Om stipendiatordningen

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk.