logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Ledige stillinger: Stipendiater i tradisjonelt håndverk

Ledige stillinger: Stipendiater i tradisjonelt håndverk

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser Håndverksinstituttet ut to treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk

Stipendiatordningen er en unik mulighet for håndverkere til å gjøre et dypdykk i sitt fag. Gjennom et treårig prosjekt får stipendiatene mulighet til å fordype seg i eget håndverk, utvide sitt nettverk, tilegne seg ny kunnskap og forbedre egne ferdigheter.

Håndverksinstituttet arbeider med å ta vare på håndverkskunnskap, også på et høyere utøvende nivå. Stipendiatordningen er ment for håndverkere som holder et høyt faglig nivå, har kompetanse tilsvarende fag/svennebrev og har lengre erfaring innenfor sitt håndverk. 
 
I år blir en av stillingene forbeholdt et bestemt prosjekt innen treskjærerfaget. 

Søknadsfristen er 1. mars 2024


Stillingsannonse treskjærerfaget 
 
Stillingsannonse andre fag 

 

Treskjærer.jpg

Om stipendiatordningen

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk.