logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Vi søker to stipendiater i tradisjonelt håndverk

Vi søker to stipendiater i tradisjonelt håndverk

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser Håndverksinstituttet ut to treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk. Stipendiatordningen er en unik mulighet for håndverkere til å gjøre et dypdykk i sitt fag.

Vi søker håndverkere med solid faglig bakgrunn; svennebrev / fagbrev eller tilsvarende, i tillegg til praktisk yrkeserfaring. Vi søker håndverkere som er faglig nysgjerrig og som ønsker å fordype deg i håndverket ditt. Søkere må disponere eget verksted og ha en langsiktig plan for hvordan man vil videreføre og formidle resultantene av etter endt stipendiat.


I Håndverksinstituttets arbeid med å ta vare på håndverkskunnskap, er det viktig å bygge kunnskap på et høyere utøvende nivå. Stipendiatordningen er derfor ment for håndverkere som holder et høyt faglig nivå, har kompetanse tilsvarende fag/svennebrev og har lengre erfaring innenfor sitt håndverk.


Søknadsfristen er 1. mars. 


STILLINGSANNONSE